Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dzień wnioskodawców 7PR - TIK 2009, Budapeszt, Węgry

Dnia 22 stycznia 2009 r. w Budapeszcie, Węgry, zorganizowany będzie dzień informacji dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych obszarem tematycznym "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Organizatorami konferencji są wspólnie ...

22 Stycznia 2009 - 22 Stycznia 2009
Węgry

Dnia 22 stycznia 2009 r. w Budapeszcie, Węgry, zorganizowany będzie dzień informacji dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych obszarem tematycznym "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Organizatorami konferencji są wspólnie Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów oraz Węgierskie Krajowe Biuro ds. Badań i Technologii.

Wydarzenie ma pomóc w budowaniu zespołów partnerskich w celu wzięcia udziału w programie prac z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na lata 2009-2010 (PP TIK 2009-2010).

Głównym tematem dnia będzie mobilizacja kluczowych aktorów sceny badawczej oraz przedsiębiorców w całej Europie i poza nią, zwłaszcza w regionach sąsiadujących, a także promowanie partnerstwa w dziedzinach TIK i B+R (badania i rozwój).

Dzień informacji kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców i osoby zaangażowane w B+R, instytutów badawczych i uczelni wyższych, dużych firm międzynarodowych zajmujących się nauką i technologią oraz nowoczesnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Oczekuje się, że w wydarzeniu weźmie udział 2.500 uczestników.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj