Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum nt. snu, Bruksela, Belgia

Dnia 29 stycznia 2009 r. w Brukseli odbędzie się sympozjum nt. biomedycznych i socjologicznych konsekwencji braku snu.

Wydarzenie kończące projekt REDUKCJA CZASU SNU Marie Curie finansowanego z Szóstego Programu Ramowego (6PR), obejmie następujące tematy:
- sen i jego brak ...

29 Stycznia 2009 - 29 Stycznia 2009
Belgia

Dnia 29 stycznia 2009 r. w Brukseli odbędzie się sympozjum nt. biomedycznych i socjologicznych konsekwencji braku snu.

Wydarzenie kończące projekt REDUKCJA CZASU SNU Marie Curie finansowanego z Szóstego Programu Ramowego (6PR), obejmie następujące tematy:
- sen i jego brak z perspektywy socjologicznej;
- brak snu a funkcje kognitywne;
- wpływ braku snu na funkcje wykonawcze mózgu człowieka;
- brak snu jako czynnik ryzyka;
- brak snu, metabolizm i immunologia;
- drzemka jako strategia wobec braku snu;
- wpływ światła na nastrój, czujność i sen;
- dłużej spać, czy dłużej być aktywnym.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj