Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt AquaTerra, Tübingen, Niemcy

Konferencja zamykająca finansowany ze środków unijnych projekt AquaTerra odbędzie się w dniach od 25 do 27 marca 2009 r. w Tübingen, Niemcy.

Jej celem jest analiza stanu wiedzy zdobytej w trakcie pięcioletniego projektu w zakresie kompleksowego badania rzek, osadów, gleby i s...

25 Marca 2009 - 25 Marca 2009
Niemcy

Konferencja zamykająca finansowany ze środków unijnych projekt AquaTerra odbędzie się w dniach od 25 do 27 marca 2009 r. w Tübingen, Niemcy.

Jej celem jest analiza stanu wiedzy zdobytej w trakcie pięcioletniego projektu w zakresie kompleksowego badania rzek, osadów, gleby i systemu wód gruntowych. Uczestnicy konferencji podejmą próbę wypracowania wytycznych i zachęt do dalszych badań. Rozmowy i debaty będą dotyczyć czterech głównych tematów:
- procesy: mobilizacja i transport koloidów, sorpcja, biodegradacja, mobilność metali ciężkich, frakcjonowanie izotopowe;
- monitoring: sieci monitorujące, czujniki i techniki pasywnego próbkowania, techniki wskaźnikowe;
- modelowanie: modelowanie w skali działu wodnego/dorzecza - studia przypadku i koncepcje modelowania;
- przyszłe scenariusze: dostępność wody, zmiany klimatyczne, globalna chemodynamika, polityka wdrożeniowa i jej koszty.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich naukowców.Więcej informacji:
http://www.attempto-projects.de/aquaterra/31.0.html