Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty dla partnerów SusChem, Praga, Czechy

Dnia 3 lutego w Pradze, Czechy, SusChem, europejska platforma technologiczna zrównoważonej chemii, zorganizuje siódme warsztaty dla partnerów.

Podczas warsztatów, zatytułowanych "Stymulacja innowacji poprzez zrównoważoną chemię", uczestnicy ocenią, w jaki sposób europejskie ...

3 Lutego 2009 - 3 Lutego 2009
Czechy

Dnia 3 lutego w Pradze, Czechy, SusChem, europejska platforma technologiczna zrównoważonej chemii, zorganizuje siódme warsztaty dla partnerów.

Podczas warsztatów, zatytułowanych "Stymulacja innowacji poprzez zrównoważoną chemię", uczestnicy ocenią, w jaki sposób europejskie badania SusChem można sprawnie przekształcić na skuteczne rozwiązania gospodarcze w Europie. SusChem pracuje obecnie nad promowaniem i poszerzaniem swojej działalności poza badania i rozwój na inicjatywy innowacyjne, jak również stara się pogłębić współpracę między przedsiębiorcami a uczelniami wyższymi oraz współpracę w zakresie innowacji.

W sesjach równoległych dyskutowane będą trzy zagadnienia ważne dla przyszłości inicjatyw innowacyjnych SusChem:
- Czego potrzebuje SusChem, aby skutecznie stymulować wdrażanie innowacji w europejskim przemyśle chemicznym?
- W jaki sposób można rozwiązać kwestię praw własności intelektualnej (IPR) we wdrażaniu innowacji?
- Jakie krytyczne umiejętności są niezbędne dla innowacji w europejskim przemyśle chemicznym?

Warsztaty są oficjalnym wydarzeniem organizowanym pod patronatem Czeskiej Prezydencji Unii Europejskiej.Więcej informacji, w tym na temat rejestracji:
http://registration.suschem.org/events/2