Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. upolitycznienia nauki, Bielefeld, Niemcy

Konferencja pt. "Nauka a wartości: upolitycznienie nauki" odbędzie się w dniach 25-30 maja w Bielefeldzie, Niemcy.

Wydarzenie będzie pierwszą z serii odbywających się co dwa lata konferencji pod hasłem "Nauka a wartości" i poruszane będą na nim nie tylko kwestie upolitycznie...

25 Maja 2009 - 25 Maja 2009
Niemcy

Konferencja pt. "Nauka a wartości: upolitycznienie nauki" odbędzie się w dniach 25-30 maja w Bielefeldzie, Niemcy.

Wydarzenie będzie pierwszą z serii odbywających się co dwa lata konferencji pod hasłem "Nauka a wartości" i poruszane będą na nim nie tylko kwestie upolitycznienia nauki, ale także jej komercjalizacja i medializacja.

Na każdej z konferencji gromadzona będzie wiedza i kompetencje w trzech dyscyplinach: historii, filozofii i socjologii nauki. Analizy prezentowane przez ekspertów w zakresie badania nauki wzbogacone będą doświadczeniami i opiniami praktyków, w tym naukowców pracujących pod presją związaną z wartościami (wynikającą czy to z przyczyn praktycznych, czy też z potrzeby społecznej).Więcej informacji:
http://www.esf.org/index.php?id=5257