Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Szkolenie w zakresie akwakultury, Wageningen, Holandia

Uniwersytet w Wageningen, we współpracy z norweskim instytutem badawczym Nofima Marine oraz francuskim instytutem naukowych badań rolniczych INRA, organizuje szkolenie pt. "Planowanie programów hodowli akwakulturowej", które odbędzie się w dniach od 21 do 23 kwietnia w Wagenin...

21 Kwietnia 2009 - 21 Kwietnia 2009
Niderlandy

Uniwersytet w Wageningen, we współpracy z norweskim instytutem badawczym Nofima Marine oraz francuskim instytutem naukowych badań rolniczych INRA, organizuje szkolenie pt. "Planowanie programów hodowli akwakulturowej", które odbędzie się w dniach od 21 do 23 kwietnia w Wageningen, Holandia.

Celem trzydniowego kursu jest przeszkolenie osób zajmujących się (re)produkcją ryb w opracowywaniu prostych programów hodowli oraz w ocenie ich kosztów i przyszłych zysków, a także umożliwienie przedyskutowania zaawansowanych programów hodowli z ekspertami z zawodowych organizacji hodowlanych. W trakcie wykładów i zajęć praktycznych z wykorzystaniem komputerów, uczestnicy dowiedzą się:
- w jaki sposób podstawowe zasady pokrewieństwa i odmienności genetycznej można wykorzystać do prognozowania endogamii i doskonalenia genetycznego;
- że najważniejszym aspektem programu hodowli jest organizacja i śledzenie rodowodu i fenotypów;
- na jakiej podstawie podejmować decyzję, które cechy objąć programem hodowli;
- w jaki sposób intensywność selekcji wpływa na endogamię i wzmocnienie genotypu;
- jak samodzielnie zaplanować i przygotować program hodowli;
- o możliwościach wykorzystania narzędzi biotechnologicznych i genomicznych w hodowli ryb.

Jest to pierwsze szkolenie organizowane w ramach unijnego projektu AQUABREEDING.Więcej informacji można uzyskać pobierając opis kursu:
tutaj