Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. globalnego zarządzania gospodarką, Bruksela, Belgia

Konferencja pt. "Globalne zarządzanie gospodarką: wyzwania systemowe, reakcje instytucjonalne i rola nowych aktorów" odbędzie się dnia 17 lutego w Brukseli, Belgia.

Wydarzenie sponsorowane jest w ramach projektu PEGGED (Polityka, ekonomia i globalne zarządzanie: wymiar europ...

17 Lutego 2009 - 17 Lutego 2009
Belgia

Konferencja pt. "Globalne zarządzanie gospodarką: wyzwania systemowe, reakcje instytucjonalne i rola nowych aktorów" odbędzie się dnia 17 lutego w Brukseli, Belgia.

Wydarzenie sponsorowane jest w ramach projektu PEGGED (Polityka, ekonomia i globalne zarządzanie: wymiar europejski), finansowanego z Siódmego Programu Ramowego (7PR), przy współudziale Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Biura Europejskich Doradców Politycznych (BEPA) przy Komisji Europejskiej.

Tematy sesji są następujące: "Globalny system finansowy", "Makroekonomiczne zakłócenia równowagi", "Globalny system handlowy". Wydarzenie zakończy się dyskusją panelową.

Otwarcia konferencji dokona p. Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań.Więcej informacji:
http://www.cepr.org/MEETS/LTM/2399/