Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt U-KNOW, Bruksela, Belgia

Dnia 17 lutego w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca finansowany ze środków unijnych projekt U-KNOW (Zrozumienie relacji między wiedzą a konkurencyjnością w rozszerzającej się Unii Europejskiej).

Konferencja obejmie dwa wykłady inauguracyjne i 12 wykładów n...

17 Lutego 2009 - 17 Lutego 2009
Belgia

Dnia 17 lutego w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca finansowany ze środków unijnych projekt U-KNOW (Zrozumienie relacji między wiedzą a konkurencyjnością w rozszerzającej się Unii Europejskiej).

Konferencja obejmie dwa wykłady inauguracyjne i 12 wykładów naukowych w dwóch równoległych sesjach. Podsumowane zostaną wyniki projektu, po czym uczestnicy będą mieli okazję do wyrażenia swoich komentarzy oraz dyskusji nad tematami, wnioskami i ich politycznymi implikacjami.

Projekt koncentrował się na aspektach procesów innowacyjnych, transferze technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz współpracy między uniwersytetami i innymi instytucjami naukowymi a przemysłem i administracją publiczną.

Możliwości podmiotów zaangażowanych w te procesy oraz ich intensywne i efektywne sieciowanie odgrywają ważną rolę w pomyślnej realizacji strategii lizbońskiej. Dla krajów z Europy Środkowej i Wschodniej to olbrzymie wyzwanie, niemniej zdobyte doświadczenie można wykorzystać w doskonaleniu polityki naukowej, edukacyjnej czy gospodarczo-przemysłowej także w pozostałych częściach Europy.Więcej informacji można uzyskać pobierając program:
tutaj

Aby się zarejestrować, proszę pisać na adres:
E-mail: bja@iwh-halle.de

Więcej informacji nt. projektu:
http://www.iwh-halle.de/projects/uknow/index.html