Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. bioróżnorodności i konserwacji żywego inwentarza, Bydgoszcz, Polska

W dniach 18-19 marca w Bydgoszczy, Polska, organizowane są w ramach projektu GLOBALDIV warsztaty nt. bioróżnorodności i konserwacji żywego inwentarza.

Warsztaty będą składać się z czterech sesji. Pierwsza poświęcona będzie przeglądowi aktualnych i przyszłych inicjatyw w zakr...

18 Marca 2009 - 18 Marca 2009
Włochy

W dniach 18-19 marca w Bydgoszczy, Polska, organizowane są w ramach projektu GLOBALDIV warsztaty nt. bioróżnorodności i konserwacji żywego inwentarza.

Warsztaty będą składać się z czterech sesji. Pierwsza poświęcona będzie przeglądowi aktualnych i przyszłych inicjatyw w zakresie konserwacji FANGR (Genetyczne zasoby zwierząt hodowlanych). Druga przeznaczona będzie na analizę nowych wyzwań, przed którymi stanie branża hodowlana w najbliższej przyszłości. W trakcie trzeciej uczestnicy zapoznają się z najnowszymi technologiami i strategiami w zakresie opisywania i konserwacji FANGR, natomiast czwarta sesja skoncentruje się na innowacyjnych i przyszłych możliwościach technicznych.

GLOBALDIV to 3-letni projekt finansowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pt. "Rolnictwo i zasoby genetyczne" (AGRI GEN RES). Jego celem jest wspieranie tworzenia międzynarodowych interdyscyplinarnych grup ekspertów w dziedzinie FANGR.Więcej informacji:
http://www.globaldiv.eu/Poland/Announcement.html