Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. Research Connection 2009, Praga, Czechy

W dniach 7-8 maja w Pradze, Czechy, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej organizuje konferencję "Research Connection 2009 - sieciowanie na rzecz przyszłości nauki".

Wydarzenie jest skierowane do naukowców, przedsiębiorców i badaczy, którzy chcą do...

7 Maja 2009 - 7 Maja 2009
Czechy

W dniach 7-8 maja w Pradze, Czechy, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej organizuje konferencję "Research Connection 2009 - sieciowanie na rzecz przyszłości nauki".

Wydarzenie jest skierowane do naukowców, przedsiębiorców i badaczy, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat badań finansowanych ze środków unijnych i możliwości uzyskania dofinansowania oraz spotkać wiarygodnych partnerów do nowych projektów.

Szeroki przekrój sesji równoległych dotyczyć będzie Siódmego Programu Ramowego (7PR) i jego obszarów tematycznych. Ponadto, zaprezentowane zostaną wybrane projekty finansowane ze środków unijnych, aby propagować sieciowanie i integrację działalności naukowej w Europie.Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009/index_en.cfm

Powiązane artykuły