Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Doroczny zjazd ESARDA, Wilno, Litwa

Europejskie Stowarzyszenia Badań i Rozwoju w Dziedzinie Zabezpieczeń (ESARDA) zaplanowało swój doroczny zjazd na 26-28 maja w Wilnie, Litwa.

Tegoroczne spotkanie będzie mieć charakter sympozjum pt. "Zabezpieczenia a zarządzanie materiałami jądrowymi", podczas którego organiz...

26 Maja 2009 - 26 Maja 2009
Litwa

Europejskie Stowarzyszenia Badań i Rozwoju w Dziedzinie Zabezpieczeń (ESARDA) zaplanowało swój doroczny zjazd na 26-28 maja w Wilnie, Litwa.

Tegoroczne spotkanie będzie mieć charakter sympozjum pt. "Zabezpieczenia a zarządzanie materiałami jądrowymi", podczas którego organizacje badawcze, władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz operatorzy elektrowni będą mieć okazję do wymiany informacji o nowych aspektach międzynarodowych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu materiałów jądrowych, najnowszych osiągnięciach w badaniach związanych z bezpieczeństwem oraz ich implikacjach dla społeczności zajmującej się bezpieczeństwem.

Sesje poświęcone będą różnym tematom, w tym także następującym:
- koncepcje zabezpieczeń;
- wdrażanie zabezpieczeń jądrowych: doświadczenie, ocena i konkretne doświadczenia zakładów w zakresie technik, inspekcji i obsługi;
- doświadczenia we wdrażaniu systemów zaostrzonych zabezpieczeń oraz zabezpieczeń zintegrowanych;
- zastosowania GPS, GIS oraz bezpieczeństwo informacji;
- synergia z innymi reżimami weryfikacji;
- kwestie zarządzania wiedzą, w tym informacjami publicznymi;
- kwestie nierozprzestrzeniania i przyszłe problemy;
- kontrola eksportu i importu;
- metody i techniki obudów bezpieczeństwa oraz nadzoru: interfejs pomiędzy zabezpieczeniami a metodami ochrony;
- metodologie ewaluacji danych i informacji, zdalny monitoring i bezpieczny przekaz danych;
- zintegrowane systemy pomiaru i monitorowania.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj