Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

20. europejska konferencja i wystawa nt. biomasy, Mediolan, Włochy

W dniach 18 - 22 czerwca 2012 r. w Mediolanie, Włochy, odbędzie się 20. europejska konferencja i wystawa nt. biomasy.

Biomasa jest odnawialnym źródłem energii. Można ją wykorzystywać bezpośrednio lub przekształcić na inne produkty energetyczne, takie jak biopaliwo. Ze względ...

18 Czerwca 2012 - 18 Czerwca 2012
Włochy

W dniach 18 - 22 czerwca 2012 r. w Mediolanie, Włochy, odbędzie się 20. europejska konferencja i wystawa nt. biomasy.

Biomasa jest odnawialnym źródłem energii. Można ją wykorzystywać bezpośrednio lub przekształcić na inne produkty energetyczne, takie jak biopaliwo. Ze względu na stale rosnące ceny paliw kopalnych i dążenie ustawodawców do przyjęcia bardziej zrównoważonych opcji, biomasa staje się coraz ciekawszą alternatywą. Jednocześnie ma swoje ograniczenia i nie wystarczy jej do wszystkich zastosowań, a także plasuje się pod względem priorytetów za żywnością i paszami. Pośród innych wyzwań należy wymienić konkurencję pomiędzy różnymi metodami utylizacji, tak aby ustalić ścieżki przetwarzania o najwyższym stopniu zrównoważenia i połączyć koncepcje bioenergetyczne z innymi, odnawialnymi źródłami energii.

Konferencja posłuży za forum dla naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli rynków do wymiany informacji na temat obecnej sytuacji biomasy i stojących przed nią możliwości.Więcej informacji: http://www.exhibition-biomass.com/