Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Piąte, międzynarodowe warsztaty nt. masowych, wieloosobowych środowisk wirtualnych, Monachium, Niemcy

W dniach 8 - 9 października 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędą się piąte, międzynarodowe warsztaty nt. masowych, wieloosobowych środowisk wirtualnych.

Systemy masowych, wieloosobowych środowisk wirtualnych (MMVE) to symulacje przestrzenne, które umożliwiają interakcje wielu...

8 Października 2012 - 8 Października 2012
Niemcy

W dniach 8 - 9 października 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędą się piąte, międzynarodowe warsztaty nt. masowych, wieloosobowych środowisk wirtualnych.

Systemy masowych, wieloosobowych środowisk wirtualnych (MMVE) to symulacje przestrzenne, które umożliwiają interakcje wielu użytkowników jednocześnie w czasie rzeczywistym. W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój MMVE w postaci masowych, wieloosobowych gier online. Aspekty techniczne projektowania, opracowywania i wdrażania tego rodzaju aplikacji są wysoce interdyscyplinarne i angażują ekspertów z wielu dziedzin.

Warsztaty posłużą za forum dla naukowców akademickich i programistów z przedsiębiorstw do dyskusji nad bieżącymi i przyszłymi zagadnieniami badawczymi. Omawiane będą następujące tematy:
- skalowalność: zdolność do obsługi co najmniej tysięcy równoczesnych użytkowników, wchodzących w interakcje za pośrednictwem Internetu;
- interaktywność: sposób zapewnienia elastycznych interakcji niemal w czasie rzeczywistym, mimo zwłoki i chwilowych niestabilności;
- spójność: zapewnienie użytkownikom zgodnych widoków, mimo nieodłącznych opóźnień w aktualizacjach stanów;
- trwałość: zdolność do zachowywania i dostępu do globalnych stanów mimo rozłączeń i awarii;
- bezpieczeństwo i prywatność: rozproszone algorytmy umożliwiające bezpieczne interakcje i zapewnienie prywatności;
- interoperacyjność: integracja systemów wielokrotnych lub dostawców ze wspólnymi protokołami lub klientami;
- urządzenia (mobilne) ograniczone szerokością pasma;
- samoorganizujące się architektury: wyrównywanie obciążenia i odporność na błędy;
- transmisja potokowa treści: komunikacja głosowa i transmisja potokowa treści 3D; - zagadnienia wdrożeniowe.Więcej informacji: http://peers-at-play.org/MMVE12