Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Nowe granice w płynnych kompozytach anizotropowych", Buckinghamshire, Wlk. Brytania

W dniach 28 - 29 czerwca 2012 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowe granice w płynnych kompozytach anizotropowych" (New frontiers in anisotropic fluid-particles composites).

Anizotropia polega na wykazywaniu różnych właściwości w różnych kier...

28 Czerwca 2012 - 28 Czerwca 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 28 - 29 czerwca 2012 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowe granice w płynnych kompozytach anizotropowych" (New frontiers in anisotropic fluid-particles composites).

Anizotropia polega na wykazywaniu różnych właściwości w różnych kierunkach i jest przeciwstawna do izotropii, która oznacza wykazywanie tych samych właściwości we wszystkich kierunkach. Można ją zdefiniować jako różnicę, mierzoną wzdłuż różnych osi, we właściwościach fizycznych lub mechanicznych materiałów.

Konferencja będzie poświęcona dwóm obszarom badań: cząstkom izotropowym w ciekłych kryształach anizotropowych i ciekłym kryształom koloidalnym (na przykład płytki glinki lub nanoruki węglowe w płynach izotropowych). Obydwa tematy ściśle wiążą się ze złożoną nauką i mają potencjalnie istotne zastosowania, począwszy od e-tuszy po bioautomatykę strumieniową.Więcej informacji: http://royalsociety.org/events/2012/anisotropic-fluid-particle/