Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecia międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania pożarów lasów oraz zarządzania nimi, New Forest, Wlk. Brytania

W dniach 22 - 24 maja 2012 r. w New Forest, Wlk. Brytania, odbędzie się Trzecia międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania pożarów lasów oraz zarządzania nimi (Third International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires).

Pożary las...

22 Maja 2012 - 22 Maja 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 22 - 24 maja 2012 r. w New Forest, Wlk. Brytania, odbędzie się Trzecia międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania pożarów lasów oraz zarządzania nimi (Third International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires).

Pożary lasów to niezwykle złożone zjawisko. Wymagane są rozmaite podejścia do kontrolowania pożarów na obszarach wiejskich, ponieważ są one ściśle uzależnione od ukształtowania fizycznego otaczającego terenu. Inne czynniki, takie jak warunki pogodowe, działalność regionalna, typ lasów oraz względy społeczno-ekonomiczne, składają się na niebywale zmienną sytuację.

Analiza pożarów lasów i ich minimalizowanie wymagają opracowania kodów komputerowych, które są w stanie uwzględnić tak dużą liczbę zróżnicowanych parametrów.

Konferencja poświęcona będzie najnowszym badaniom naukowym i zastosowaniom dostępnych narzędzi do analizy i przewidywania rozprzestrzeniania się pożarów lasów w ramach podejmowania prób minimalizowania liczby ofiar i strat mienia, a także szkód wyrządzanych środowisku. Omówiony zostanie również szeroki zakres aspektów pożarów lasów, począwszy od rozprzestrzeniania się według różnych scenariuszy po optymalne strategie gaszenia.Więcej informacji: http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/forest-fires-2012.html