Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Dzisiejsza wiedza na rzecz zarządzania jutro", Wenecja, Włochy

W dniach 3 - 7 czerwca 2012 r. w Wenecji, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Dzisiejsza wiedza na rzecz zarządzania jutro" (Today's science for tomorrow's management).

Przez wiele lat społeczeństwo polegało na przybrzeżnych i morskich ekosystemach, zapewniających żywność,...

3 Czerwca 2012 - 3 Czerwca 2012
Włochy

W dniach 3 - 7 czerwca 2012 r. w Wenecji, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Dzisiejsza wiedza na rzecz zarządzania jutro" (Today's science for tomorrow's management).

Przez wiele lat społeczeństwo polegało na przybrzeżnych i morskich ekosystemach, zapewniających żywność, rekreację, transport i nie tylko. Tym niemniej nadmierne wykorzystywanie tych zasobów może zaburzyć równowagę całego ekosystemu, jeżeli będą traktowane jako dane raz na zawsze. W ostatnich dekadach pojawiło się szereg problemów, które mogą stwarzać znaczące zagrożenia w perspektywie długofalowej, jeżeli chodzi o stan środowisk przybrzeżnych i sposoby ich wykorzystywania przez człowieka. Problemy te podnoszą poziom świadomości, a w niektórych przypadkach, skłaniają do zainwestowania znacznych środków oraz podjęcia działań badawczych i zarządczych.

Wydarzenie poświęcone będzie podstawowym naukom przyrodniczym i społecznym w zakresie estuariów, wybrzeży i obszarów morskich z naciskiem na powiązania ze zintegrowanym i zrównoważonym zarządzaniem tymi obszarami. W programie przewidziano również analizę bazy dowodowej, bieżących danych i prognoz na przyszłość dotyczących problemów związanych z obszarami przybrzeżnymi.Więcej informacji: http://www.estuarinecoastalconference.com/

Powiązane artykuły