Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. wnioskowania - interakcje między wnioskowaniem a uczeniem się", Edynburg, Wlk. Brytania

Dnia 30 czerwca 2012 r. w Edynburgu, Wlk. Brytania, odbędą się "Warsztaty nt. wnioskowania - interakcje między wnioskowaniem a uczeniem się" (Workshop on inferning: interactions between inference and learning).

Algorytmy pozwalają modelowi nie tylko uczyć się, ale także wyko...

30 Czerwca 2012 - 30 Czerwca 2012
Zjednoczone Królestwo

Dnia 30 czerwca 2012 r. w Edynburgu, Wlk. Brytania, odbędą się "Warsztaty nt. wnioskowania - interakcje między wnioskowaniem a uczeniem się" (Workshop on inferning: interactions between inference and learning).

Algorytmy pozwalają modelowi nie tylko uczyć się, ale także wykorzystywać wynikowe parametry modelu do wnioskowania. Tego rodzaju interakcje badane są zwykle z dwóch perspektyw.

Pierwsza perspektywa to badanie, jak wybór algorytmu wnioskowania wpływa na parametry, których ostatecznie uczy się model. Na przykład wiele algorytmów ustalania parametru wymaga wnioskowania jako pod-procedury.

Drugi sposób badania tych interakcji polega na analizowaniu, jak cele uczeniowe i parametry modelu mogą wpływać na jakość i wydajność wnioskowania w "czasie testowym".

Na warsztatach spotkają się praktycy zajmujący się różnymi obszarami w celu omówienia zunifikowanych ram pojmowania i formalizowania interakcji między uczeniem się a wnioskowaniem.Więcej informacji: http://inferning.cs.umass.edu/cfp