Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Doroczna konferencja UKRO", Leeds, Wlk. Brytania

W dniach 28 - 29 czerwca 2012 r. w Leeds, Wlk. Brytania, odbędzie się "Doroczna konferencja Brytyjskiego Biura ds. Badań Naukowych" (UKRO Annual Conference 2012).

Wydarzenie stworzy unijnym urzędnikom łącznikowym, unijnym kierownikom badań, radom ds. badań naukowych i ustawo...

28 Czerwca 2012 - 28 Czerwca 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 28 - 29 czerwca 2012 r. w Leeds, Wlk. Brytania, odbędzie się "Doroczna konferencja Brytyjskiego Biura ds. Badań Naukowych" (UKRO Annual Conference 2012).

Wydarzenie stworzy unijnym urzędnikom łącznikowym, unijnym kierownikom badań, radom ds. badań naukowych i ustawodawcom okazję do sieciowania i przedyskutowania szeregu rozmaitych możliwości i strategii uzyskiwania finansowania ze środków unijnych.

Program położy nacisk na toczący się proces negocjacji proponowanego kształtu strategii Horyzont 2020. Konferencję otworzy sesja inauguracyjna, po czym przewidziano sesje plenarne poświęcone różnym tematom:
- najnowsza polityka i kwestie wdrażania Działań Marie Curie i schematów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN);
- praktyczne aspekty wdrażania programu ramowego;
- europejskie inicjatywy badawcze oparte na partnerstwie (w tym partnerstwa publiczno-prywatne i wspólne inicjatywy programowe);
- postępy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.Więcej informacji: http://www.ukro-conference.be/event/Leeds2012