Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Ekonomia w ruchu - trendy i wyzwania w naukach przyrodniczych", Zurych, Szwajcaria

W dniach 11 - 14 września 2012 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędzie się wydarzenie pt. "Ekonomia w ruchu - trendy i wyzwania w naukach przyrodniczych" (Economics on the move: trends and challenges from the natural sciences).

Ostatnie dane z nauk behawioralnych sugerują, że zac...

11 Września 2012 - 11 Września 2012
Szwajcaria

W dniach 11 - 14 września 2012 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędzie się wydarzenie pt. "Ekonomia w ruchu - trendy i wyzwania w naukach przyrodniczych" (Economics on the move: trends and challenges from the natural sciences).

Ostatnie dane z nauk behawioralnych sugerują, że zachowanie człowieka zasadniczo różni się od tego, co teoria ekonomiczna przyjmuje za podstawę mikrozachowania. Niektórzy naukowcy poddali nawet w wątpliwość zakres, w jakim można zakładać, że ludzie są racjonalnymi, kompetentnymi i niezależnymi decydentami.

Konferencja położy nacisk na wzajemne powiązania między ekonomią behawioralną, ryzykiem systemowym i sieciami ekonomicznymi. Każdemu z tych tematów będzie poświęcony odrębny dzień, w czasie którego przewidziano wystąpienia różnych prelegentów i dyskusje. Wydarzenie poprzedzą warsztaty satelickie poświęcone różnorodnym zagadnieniom.Więcej informacji: http://web.sg.ethz.ch/Latsis_2012/