Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci typu community networks i szerokopasmowego dostępu bottom-up, Barcelona, Hiszpania

Dnia 8 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci typu community networks i szerokopasmowego dostępu bottom-up (The 1st International Workshop on Community Networks and Bottom-up-Broadband (CNBuB 2012)).

Sieci typu co...

8 Października 2012 - 8 Października 2012
Hiszpania

Dnia 8 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci typu community networks i szerokopasmowego dostępu bottom-up (The 1st International Workshop on Community Networks and Bottom-up-Broadband (CNBuB 2012)).

Sieci typu community networks to nowo powstający model, w którym obywatele budują, eksploatują i posiadają otwarte sieci oparte na protokole IP - kluczową infrastrukturę do indywidualnego i zbiorowego uczestnictwa cyfrowego.

Chociaż sieci opierające się na społecznościach często poszerzają lub uzupełniają zasięg sieci komercyjnych ISP, różnią się od nich w kilku ważnych aspektach. Najczęściej nie ma centralnego kierownictwa, które odpowiada za precyzyjne planowanie sieci. Zapewniane przez społeczność wsparcie jest zdecentralizowane i otwarte. Węzły sieci to często niedrogi, gotowy sprzęt, a elementy sieci wykazują wysoki stopień niejednorodności pod względem sprzętowym, programowym i wydajnościowym.

Sieci typu community networks zazwyczaj są budowane za pomocą stosunkowo tanich, bezpośrednich połączeń bezprzewodowych między dwiema stacjami, a także z użyciem sieci MANET i coraz powszechniejszych łączy światłowodowych.

Wydarzenie stworzy okazję do wymiany pomysłów, dyskusji nad rozwiązaniami i dzielenia się doświadczeniami między naukowcami i praktykami reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jaki i sieci typu community networks.Więcej informacji: http://research.ac.upc.edu/CNBuB2012/