Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Międzynarodowy dzień informacji o przestrzeni kosmicznej w 7PR", Surrey, Wlk. Brytania

W dniach 20 - 21 czerwca 2012 r. w Surrey, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowy dzień informacji o przestrzeni kosmicznej w 7PR" (International FP7 space information day).

W przeszłości wydarzenia informacyjne na temat zbliżających się zaproszeń dotyczą...

11 Lipca 2012 - 11 Lipca 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 20 - 21 czerwca 2012 r. w Surrey, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowy dzień informacji o przestrzeni kosmicznej w 7PR" (International FP7 space information day).

W przeszłości wydarzenia informacyjne na temat zbliżających się zaproszeń dotyczących przestrzeni kosmicznej w Siódmym Programie Ramowym (7PR) były organizowane dopiero po publikacji oficjalnego dokumentu zaproszenia. W tym roku jednak wydarzenie zostało zorganizowane przed ogłoszeniem zaproszenia.

Spotkanie organizowane przez sieć krajowych punktów kontaktowych ds. przestrzeni kosmicznej (KPK) COSMOS+ ma szereg celów:
- prezentację z wyprzedzeniem informacji nt. oczekiwanej treści zaproszenia;
- przedstawienie możliwości wybranych, potencjalnych uczestników europejskich;
- prezentację perspektyw na badania nad przestrzenią kosmiczną i działania innowacyjne po roku 2014, w ramach programu Horyzont 2020;
- stworzenie okazji do ustrukturyzowanej kooperacji z potencjalnymi partnerami projektowymi z bezpośredniego sąsiedztwa UE i dalszych regionów;
- sieciowanie z innymi interesariuszami.Więcej informacji: http://www.b2match.eu/space2012infoday/