Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Międzynarodowe warsztaty nt. techniki motion capture i klasyfikacji ruchu", Bukareszt, Rumunia

W dniach 19 - 21 września 2012 r. w Bukareszcie, Rumunia, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. techniki motion capture i klasyfikacji ruchu" (International workshop on motion capture and classification).

Technika motion capture i klasyfikacji ruchu to wa...

19 Września 2012 - 19 Września 2012
Rumunia

W dniach 19 - 21 września 2012 r. w Bukareszcie, Rumunia, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. techniki motion capture i klasyfikacji ruchu" (International workshop on motion capture and classification).

Technika motion capture i klasyfikacji ruchu to ważne zadania w dziedzinach, w których archiwizuje się i przetwarza duże zbiory materiałów związanych z ruchem. W ostatnich latach branża gier przeprowadziła szeroko zakrojone badania nad wykrywaniem i przetwarzaniem ruchu, co zaowocowało niedrogimi, ale efektywnymi systemami. Aczkolwiek istnieje wiele zastosowań, które wymagają specyficznych i zindywidualizowanych możliwości w zakresie motion capture i klasyfikacji ruchu, co wymaga dalszych badań.

Wydarzenie będzie okazją dla zainteresowanych podmiotów i naukowców, aby spotkać się i omówić ostatnie osiągnięcia w zakresie ogólnych technik i metodologii motion capture i klasyfikacji ruchu. Przewidziano następujące, konkretne tematy:
- systemy nadzoru: wykrywanie, klasyfikacja i śledzenie ruchu;
- rozumienie i opis zachowań człowieka;
- techniki detekcji ruchu;
- urządzenia do detekcji ruchu;
- ruch człowieka/rozpoznanie działania;
- modele obiektów przegubowych;
- systemy e-nauczania oparte na motion capture;
- motion capture i klasyfikacja ruchu oparte na współpracy;
- systemy śledzenia i klasyfikacji ruchu w czasie rzeczywistym;
- techniki i aplikacje klasyfikacji ruchu;
- motion capture i klasyfikacja ruchu w sieciowaniu;
- podobieństwo, wyszukiwanie i klasyfikacja danych nt. ruchu.Więcej informacji: http://www.ece.uvic.ca/~kinli/MC2-12/