Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. przeszukiwania danych biologicznych i jego zastosowań w opiece zdrowotnej", Bruksela, Belgia

Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się "Warsztaty nt. przeszukiwania danych biologicznych i jego zastosowań w opiece zdrowotnej" (Workshop on biological data mining and its applications in healthcare).

Naukowcy dążą do zrozumienia procesów biologicznych leżą...

10 Grudnia 2012 - 10 Grudnia 2012
Belgia

Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się "Warsztaty nt. przeszukiwania danych biologicznych i jego zastosowań w opiece zdrowotnej" (Workshop on biological data mining and its applications in healthcare).

Naukowcy dążą do zrozumienia procesów biologicznych leżących u podstaw ścieżek chorobotwórczych w kontekstach klinicznych. To przekłada się na ogromne ilości danych biologicznych i klinicznych począwszy od sekwencji genomu, mikromacierzy DNA i interakcji białek po obrazy biomedyczne, ścieżki chorobotwórcze i elektroniczne dane medyczne.

Aby wykorzystać te dane do tworzenia aplikacji klinicznych, należy uporać się z podstawowymi trudnościami związanymi z analizą danych. Pośród nowych wyzwań należy wymienić zagadnienia praktyczne, takie jak radzenie sobie z zaszumianymi i niekompletnymi danymi, wykonywanie zadań z intensywnymi obliczeniami oraz integracja heterogenicznych źródeł danych.

Jednym ze sposobów przezwyciężenia tych trudności jest przeszukiwanie danych. Służy ono do rozwiązywania trudnych problemów w analizie danych, umożliwiając wnikliwe obserwacje i przełomowe odkrycia.

Warsztaty położą nacisk na wyniki wyszukiwania i najlepsze praktyki naukowców oraz praktyków zajmujących się problematyką przeszukiwania danych i nauk przyrodniczych.Więcej informacji: http://www1.i2r.a-star.edu.sg/~xlli/BioDM.html