Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. bezpiecznych, autonomicznych sieci energetycznych", Lyon, Francja

Dnia 10 września 2012 r. w Lyonie, Francja, odbędą się "Warsztaty nt. bezpiecznych, autonomicznych sieci energetycznych" (Secure autonomous electric power grids workshop).

Tradycyjne modele zarządzania energią opierają się w znacznym stopniu na scentralizowanym systemie prze...

9 Października 2012 - 9 Października 2012
Francja

Dnia 10 września 2012 r. w Lyonie, Francja, odbędą się "Warsztaty nt. bezpiecznych, autonomicznych sieci energetycznych" (Secure autonomous electric power grids workshop).

Tradycyjne modele zarządzania energią opierają się w znacznym stopniu na scentralizowanym systemie przesyłu wytworzonej energii i ograniczania obciążeń bez jakiejkolwiek możliwości wpływu odbiorców na proces decyzyjny. Poleganie w coraz większym stopniu na odnawialnych źródłach energii dezaktualizuje przeważający obecnie model "dostawy idącej za zapotrzebowaniem" w zarządzaniu energią, gdyż wytwarzanie energii z wiatru czy słońca nie podlega kontroli i jest jedynie częściowo przewidywalne.

Powstała sytuacja jest nieodłącznie uzależniona od poznania i wykorzystywania elastyczności w zapotrzebowaniu. Stawia to wyzwanie zbudowania zdecentralizowanego systemu informacji energetycznej z rozproszonym układem monitorowania na potrzeby zarządzania energią i kontrolowania jej.

Wydarzenie poświęcone będzie analizie sposobów projektowania autonomicznych, samoadaptujących i samorganizujących się systemów do zarządzania energią i kontrolowania jej w przyszłych, inteligentnych sieciach, obejmujących od krajowych bądź międzynarodowych systemów przesyłowych wysokiego napięcia po lokalne systemy dystrybucyjne niskiego napięcia.Więcej informacji: http://sites.google.com/site/saepog/