Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

16. międzynarodowa konferencja nt. zakiszania pasz, Hämeenlinna, Finlandia

W dniach 2 - 4 lipca 2012 r. w Hämeenlinna, Finlandia, odbędzie się 16. międzynarodowa konferencja nt. zakiszania pasz (16th International Silage Conference).

Kiszonka to sfermentowana pasza o wysokiej wilgotności, którą można podawać przeżuwaczom (zwierzętom przeżuwającym m...

2 Lipca 2012 - 2 Lipca 2012
Finlandia

W dniach 2 - 4 lipca 2012 r. w Hämeenlinna, Finlandia, odbędzie się 16. międzynarodowa konferencja nt. zakiszania pasz (16th International Silage Conference).

Kiszonka to sfermentowana pasza o wysokiej wilgotności, którą można podawać przeżuwaczom (zwierzętom przeżuwającym miazgę pokarmową, takim jak bydło i owce) lub wykorzystać jako wsad biopaliwowy do anaerobowych komór fermentacyjnych. Fermentacja i przechowywanie odbywają się w procesie zwanym zakiszaniem lub silosowaniem, w którym zazwyczaj są wykorzystywane trawy uprawne, w tym kukurydza, sorgo i inne zboża, wykorzystując całą roślinę zieloną (a nie tylko ziarno). Materiał roślinny przeznaczony do kiszenia musi mieć odpowiednią wilgotność, około 50% - 60%, w zależności od środków przechowywania, stopnia kompresji i ilości wody, która zostanie utracona w czasie przechowywania.

Prowadzone obecnie badania poszukują metod zwiększania możliwości rolników w produkowaniu wysokiej jakości kiszonki odżywczej z umiarkowanym zyskiem oraz wspierania procesu decyzyjnego dotyczącego produkcji kiszonki, konserwacji paszy i zarządzania użytkami zielonymi w zrównoważony sposób.

Konferencja stworzy okazję dla naukowców i ekspertów do omówienia postępów we wszystkich trzech głównych obszarach prac badawczych nad kiszonką.Więcej informacji:
http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Artturi/artturi_web_service/xvi_international_silage_conference