Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Siódme, międzynarodowe warsztaty nt. rozwiązywania ograniczeń i przetwarzania języka, Orlean, Francja

W dniach 13 - 14 września 2012 r. w Orleanie, Francja, odbędą się Siódme, międzynarodowe warsztaty nt. rozwiązywania ograniczeń i przetwarzania języka (Seventh International Workshop on Constraint Solving and Language Processing).

Pojęcie ograniczeń jest szeroko stosowane w ...

13 Września 2012 - 13 Września 2012
Francja

W dniach 13 - 14 września 2012 r. w Orleanie, Francja, odbędą się Siódme, międzynarodowe warsztaty nt. rozwiązywania ograniczeń i przetwarzania języka (Seventh International Workshop on Constraint Solving and Language Processing).

Pojęcie ograniczeń jest szeroko stosowane w językoznawstwie, informatyce i psychologii. Sposób jego użycia uzależniony jest jednak w dużym stopniu od dziedziny i zakresu badań, od reprezentowania wiedzy, przez modelowanie kognitywne, po mechanizmy rozwiązywania problemów i inne. Te różne perspektywy są komplementarne.

Wydarzenie poświęcone będzie roli ograniczeń w reprezentowaniu języka i wdrażaniu przetwarzania mowy i języka z perspektywy interdyscyplinarnej. Omawiane będą następujące tematy:
- ograniczenia w rozumieniu i produkcji języka naturalnego;
- modelowanie kontekstowe i interpretacja dyskursu;
- wykrywanie ograniczeń;
- ograniczenia a uczenie się;
- przekrojowe ujęcie teoretyczne pojęcia ograniczeń;
- nowe postępy w teoriach lingwistycznych opartych na ograniczeniach;
- technologie spełnienia ograniczeń (CS);
- analiza lingwistyczna i teorie lingwistyczne ukierunkowane na CS lub programowanie logiczne z ograniczeniami (CLP);
- wnioskowanie probabilistyczne oparte na ograniczeniach.Więcej informacji: http://www.univ-orleans.fr/lifo/evenements/CSLP2012/