Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. odkrywania wiedzy za pomocą chmurowych i rozproszonych platform obliczeniowych, Bruksela, Belgia

Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. odkrywania wiedzy za pomocą chmurowych i rozproszonych platform obliczeniowych (Third International Workshop on Knowledge Discovery Using Cloud and Distributed Computing Platforms).

...

10 Grudnia 2012 - 10 Grudnia 2012
Belgia

Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. odkrywania wiedzy za pomocą chmurowych i rozproszonych platform obliczeniowych (Third International Workshop on Knowledge Discovery Using Cloud and Distributed Computing Platforms).

Najnowsze trendy pokazują, że obliczenia rozproszone stają się praktyczniejszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem dla wielu organizacji. Obliczenia rozproszone wykorzystują wiele niezależnych komputerów, które komunikują się za pośrednictwem sieci, aby osiągnąć wspólny cel.

Przetwarzanie w chmurze, które jest formą wielkoskalowych obliczeń rozproszonych, znacznie przyciągnęło uwagę przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, stając się szybko tańszą alternatywą dla kosztownych systemów scentralizowanych. Wyniki najnowszych badań wskazują również na przydatność przetwarzania w chmurze do przeszukiwania danych, uczenia maszynowego i odkrywania wiedzy.

Warsztaty zgromadzą naukowców, programistów i praktyków ze środowiska akademickiego oraz przedstawicieli władz i przedsiębiorstw w celu omówienia nowych i pojawiających się trendów w technologiach przetwarzania w chmurze, modelach programowania i usługach programistycznych. W programie wydarzenia przewidziano również analizę podejść do przeszukiwania danych i odkrywania wiedzy oraz identyfikację największych wyzwań w wykorzystywaniu infrastruktury przetwarzania w chmurze do algorytmów skalujących do petabajtowych zestawów danych.Więcej informacji: http://www.ornl.gov/sci/knowledgediscovery/CloudComputing/KDCloud-12/