Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. nanotechnologii w diagnostyce, obserwacji i leczeniu nowotworów w obrazowaniu molekularnym", Dublin, Irlandia

Dnia 5 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędą się "Warsztaty nt. nanotechnologii w diagnostyce, obserwacji i leczeniu nowotworów w obrazowaniu molekularnym" (Workshop on nanotechnology in diagnostic, monitoring and treatment of cancer advanced in molecular imaging).

C...

5 Września 2012 - 5 Września 2012
Irlandia

Dnia 5 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędą się "Warsztaty nt. nanotechnologii w diagnostyce, obserwacji i leczeniu nowotworów w obrazowaniu molekularnym" (Workshop on nanotechnology in diagnostic, monitoring and treatment of cancer advanced in molecular imaging).

Choć tradycyjny arsenał w leczeniu nowotworów uległ w ostatnich latach znacznemu rozszerzeniu, trzy podstawowe podejścia to nadal (według kolejności powodzenia) resekcja chirurgiczna, napromienianie i chemioterapia. Tradycyjne chemioterapeutyki są rozprowadzane niespecyficznie w organizmie, gdzie oddziałują zarówno na komórki rakowe, jak i na zdrowe, doprowadzając do skutków ubocznych wynikających z dawki i nieodpowiedniego stężenia leków, które docierają do guza. Aby przezwyciężyć brak specyficzności, nanotechnologia oferuje i stwarza wspaniałe możliwości specyficznego dostarczania leków.

Nanotechnologia znajduje zastosowanie w przypadku nowotworów w dwóch szeroko pojętych dziedzinach: opracowywanie nanowektorów, które mogą być dołączane do leków lub czynników obrazujących; oraz wysokowydajne nanoczujniki do wykrywania biologicznych sygnatur nowotworów. Użyte razem, powyższe technologie mogą pomóc we wcześniejszej diagnostyce i lepszym leczeniu pacjentów onkologicznych.

Konferencja posłuży za forum dla naukowców ze środowiska akademickiego i klinicznego oraz dla przedstawicieli instytucji badawczych i przedsiębiorstw do przedyskutowania i wymiany informacji o wprowadzaniu nanotechnologii do praktyki klinicznego obrazowania molekularnego. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele finansowanego ze środków unijnych projektu NAMDIATREAM (Nanotechnologiczne zestawy narzędzi do wielomodalnej diagnostyki chorób i monitorowania leczenia.Więcej informacji: http://www.wmicmeeting.org/nanotechnology-in-diagnostic-workshop/