Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

41. konferencja European Society for New Methods in Agricultural Research, Stará Lesná, Słowacja

W dniach 24 - 28 września 2012 r. w Starej Lesnej, Słowacja, odbędzie się 41. konferencja European Society for New Methods in Agricultural Research (41st European Society for New Methods in Agricultural Research Conference).

Rolnictwo odegrało kluczową rolę w rozwoju cywiliz...

24 Września 2012 - 24 Września 2012
Słowacja

W dniach 24 - 28 września 2012 r. w Starej Lesnej, Słowacja, odbędzie się 41. konferencja European Society for New Methods in Agricultural Research (41st European Society for New Methods in Agricultural Research Conference).

Rolnictwo odegrało kluczową rolę w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Współczesna agronomia, hodowla roślin, pestycydy i nawozy, a także udoskonalenia technologiczne wyraźnie zwiększyły plony z upraw, powodując jednocześnie rozległe szkody ekologiczne i wywierając negatywny wpływ na zdrowie ludzi. W ostatnich latach pojawił się gwałtowny sprzeciw wobec dostrzeganego, zewnętrznego oddziaływania środowiskowego najważniejszych gałęzi rolnictwa. Obecnie rolnicy i hodowcy na cały świecie opracowują nowe i innowacyjne strategie, aby przesuwać się w kierunku zrównoważenia w rolnictwie.

Wydarzenie poświęcone będzie metodologii badawczej w badaniach rolniczych. Stworzy okazję do spotkania interesariuszy i specjalistów z dziedziny biologii upraw, ekologii i doskonalenia technologii uprawy roślin za pomocą metodologii badawczych i technik produkcji roślin spożywczych, paszowych i bioenergii w zmieniającym się środowisku. W programie położono również nacisk na najnowsze postępy w hodowli wstępnej roślin z wykorzystaniem aktualnych osiągnięć biologii molekularnej, genetyki i ekofizjologii.Więcej informacji: http://www.esna.uniag.sk/