Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Czwarta konferencja nt. dynamiki genomu w neuronauce - niestabilność genomu w starzeniu się i chorobach mózgu, Oslo, Norwegia

W dniach 19 - 22 września 2012 r. w Oslo, Norwegia, odbędzie się Czwarta konferencja nt. dynamiki genomu w neuronauce - niestabilność genomu w starzeniu się i chorobach mózgu (Fourth conference on Genome Dynamics in Neuro Science: Genome Instability in Aging and Brain Disease)...

19 Września 2012 - 19 Września 2012
Norwegia

W dniach 19 - 22 września 2012 r. w Oslo, Norwegia, odbędzie się Czwarta konferencja nt. dynamiki genomu w neuronauce - niestabilność genomu w starzeniu się i chorobach mózgu (Fourth conference on Genome Dynamics in Neuro Science: Genome Instability in Aging and Brain Disease).

DNA człowieka nie jest jednostką statyczną, bowiem podlega różnym typom mutacji. W szczególności stabilność genomu i puli genetycznej jest nieustannie poddawana próbie z powodu uszkodzeń DNA wynikających z czynników endogennych i egzogennych, jak również z powodu samorzutnej niestabilności genomu, rekombinacji i reakcji na stres.

Wydarzenie poświęcone będzie niestabilności genomu i naprawie DNA w kontekście neuronauki i starzenia się. W czasie konferencji nacisk zostanie położony na kluczowe aspekty uszkodzeń i naprawy DNA, a także na sposób komunikowania się komórek nerwowych w zdrowym i chorym mózgu.Więcej informacji: http://www.gdn4.com/