Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Elektronika staje się ekologiczna 2012", Berlin, Niemcy

W dniach 9 - 12 września 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Elektronika staje się ekologiczna 2012" (Electronics goes green 2012).

Obawy o ograniczone zasoby naturalne, zanieczyszczenie, czystą wodę i jakość powietrza są podzielane na całym świecie. W t...

11 Września 2012 - 11 Września 2012
Niemcy

W dniach 9 - 12 września 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Elektronika staje się ekologiczna 2012" (Electronics goes green 2012).

Obawy o ograniczone zasoby naturalne, zanieczyszczenie, czystą wodę i jakość powietrza są podzielane na całym świecie. W tym kontekście uchwalone w Europie przepisy środowiskowe zmieniają sposób projektowania, produkowania, użytkowania i utylizowania produktów. Dotyczy to takich branż jak motoryzacyjna i opakowaniowa, ale nigdzie problem nie jest tak dotkliwy jak w przypadku elektroniki, gdzie cykle projektowania i trwałość produktów są niezwykle krótkie. Producenci komponentów elektronicznych muszą zrozumieć obecny i potencjalny wpływ tych regulacji i z wielu względów musieli się do nich przystosować.

Sektor elektroniki w coraz większym stopniu staje się uzależniony od zdolności branży do innowacji. Z tego względu pierwszorzędną wagę ma ścisła współpraca między uczelniami, instytutami naukowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami finansującymi.

W czasie wydarzenia nacisk zostanie położony na nowe podejścia do ekologicznej informatyki, inżynierii cyklu życia, nowych technologii, ustawodawstwa i uregulowań, korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, zarządzania zasobami krytycznymi i zrównoważenia.Więcej informacji: http://www.egg2012.de/