Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecia konferencja IMA nt. numerycznej algebry liniowej i optymalizacji, Birmingham, Wlk. Brytania

W dniach 10 - 12 września 2012 r. w Birmingham, Wlk. Brytania, odbędzie się Trzecia konferencja IMA nt. numerycznej algebry liniowej i optymalizacji (Third IMA Conference on Numerical Linear Algebra and Optimisation).

Numeryczna algebra liniowa bada algorytmy wykorzystywane ...

11 Września 2012 - 11 Września 2012
null

W dniach 10 - 12 września 2012 r. w Birmingham, Wlk. Brytania, odbędzie się Trzecia konferencja IMA nt. numerycznej algebry liniowej i optymalizacji (Third IMA Conference on Numerical Linear Algebra and Optimisation).

Numeryczna algebra liniowa bada algorytmy wykorzystywane do wykonywania obliczeń z zakresu algebry liniowej - przede wszystkim operacji na macierzach - na komputerach. Stanowi często klucz do rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii i informatyki, gdyż większość programów komputerowych opiera się w znacznej mierze na opracowywaniu, analizie i wdrażaniu najnowocześniejszych algorytmów.

Konferencja zgromadzi naukowców w celu umożliwienia wymiany opinii o najnowszych trendach w tej dziedzinie. Przykładowe tematy sesji:
- bezpośrednie i iteracyjne metody w dużych, rozproszonych systemach liniowych;
- obliczenia i optymalizacja wartości własnych;
- wielkoskalowe programowanie nieliniowe i półokreślone;
- wpływ błędów zaokrąglania, kryteria stopu, osadzone procedury iteracyjne;
- zagadnienia optymalizacji wielomianów macierzy;
- szybkie obliczenia na macierzach;
- odczyt zagęszczony/rozproszony;
- optymalizacja ograniczona RRC;
- zastosowania i optymalizacja w czasie rzeczywistym.Więcej informacji:
http://www.ima.org.uk/conferences/conferences_calendar/numerical_linear_algebra_and_optimisation.cfm