Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Druga międzynarodowa konferencja nt. informatyki medycznej, Londyn, Wlk. Brytania

W dniach 26 - 27 marca 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. informatyki medycznej (HIS 2013, the 2nd International Conference on Health Information Science).

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w technologii medycznej następował s...

26 Marca 2013 - 26 Marca 2013
Zjednoczone Królestwo

W dniach 26 - 27 marca 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. informatyki medycznej (HIS 2013, the 2nd International Conference on Health Information Science).

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w technologii medycznej następował szybki postęp - od robotyki i laparoskopii po stenty powlekane lekami - z naciskiem na wyższy poziom jakości, bezpieczeństwa i efektywności systemów opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów. Niemniej stosunkowo niewielu dostawców usług medycznych w pełni wdrożyło rozwiązania informatyczne. Ten umiarkowany sukces wynika częściowo ze złożonego charakteru inwestycji w IT, które wykraczają poza zakup technologii, gdyż wiążą się ze znacznymi zmianami w procedurach i nawykach.

Wydarzenie poświęcone będzie informatyce i technologii informacyjnej stosowanej w usługach opieki zdrowotnej. Będzie promować stosowanie badań informatycznych w połączeniu z modelowaniem, projektowaniem, rozwijaniem, integrowaniem i zarzadzaniem w systemach informacji medycznej.Więcej informacji: http://www.his2013.org/index.html