Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Różnice w mózgu u różnych płci: nowa równość", South Kensington, Zjednoczone Królestwo

Wydarzenie pt. "Różnice w mózgu u różnych płci: nowa równość" (Brain sex difference: the new equality) odbędzie się 10 października 2012 r. w South Kensington (Zjednoczone Królestwo).

Choć kwestia ta uważana była dawniej za niepoprawną politycznie, liczne dowody naukowe prze...

10 Października 2012 - 10 Października 2012
Zjednoczone Królestwo

Wydarzenie pt. "Różnice w mózgu u różnych płci: nowa równość" (Brain sex difference: the new equality) odbędzie się 10 października 2012 r. w South Kensington (Zjednoczone Królestwo).

Choć kwestia ta uważana była dawniej za niepoprawną politycznie, liczne dowody naukowe przemawiają za istnieniem fundamentalnych różnic między mózgami kobiet i mężczyzn. Wynikają one przede wszystkim z różnego środowiska hormonalnego i genetycznego, w jakim rozwija się płód. Jeśli chodzi o obszary mózgu regulujące funkcje rozmnażania, ma to kluczowe znaczenie dla przetrwania gatunku, ale pozostałe regiony tego organu różnicują się płciowo w sposób automatyczny. Zjawisko to jest istotne z punktu widzenia medycyny, ponieważ różnice strukturalne i funkcjonalne odpowiadają prawdopodobnie za różne formy schorzeń mózgu u obu płci.

Znajdujące się w śródmózgowiu neurony dopaminergiczne regulują emocje i zdolność poruszania się, ale funkcjonują nieprawidłowo w takich schorzeniach, jak schizofrenia, choroba Parkinsona czy depresja. Badania wskazują na istnienie wyraźnych różnic płciowych pod względem rozwoju, budowy, funkcji i degeneracji tych obszarów.

Celem konferencji jest wyjaśnienie roli determinowanych płciowo różnic między mózgami w leczeniu takich schorzeń, jak choroba Parkinsona, oraz stworzenie optymalnych metod leczenie dla obu płci.Więcej informacji:
http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/eventssummary/event_23-8-2012-10-4-26