Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Ósma międzynarodowa wspólna konferencja nt. teorii i zastosowań komputerowego przetwarzania obrazu, obrazowania i grafiki komputerowej, Barcelona, Hiszpania

W dniach 21 - 24 lutego 2013 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się VISIGRAPP 2013 - Ósma międzynarodowa wspólna konferencja nt. teorii i zastosowań komputerowego przetwarzania obrazu, obrazowania i grafiki komputerowej (Eighth International Joint Conference on Computer Visi...

21 Lutego 2013 - 21 Lutego 2013
Hiszpania

W dniach 21 - 24 lutego 2013 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się VISIGRAPP 2013 - Ósma międzynarodowa wspólna konferencja nt. teorii i zastosowań komputerowego przetwarzania obrazu, obrazowania i grafiki komputerowej (Eighth International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphic Theory and Applications).

Komputerowe przetwarzanie obrazu to dziedzina zajmująca się metodami uzyskiwania, przetwarzania, analizowania i rozumienia obrazów. Dotyczy także zbierania wielowymiarowych danych ze świata rzeczywistego w celu uzyskania informacji numerycznych lub symbolicznych, np. w postaci decyzji. Dziedzina ta jest ściśle powiązana z innymi dyscyplinami i słynie z wielu zastosowań praktycznych, na przykład w obrazowaniu medycznym.

Obecnie technologię komputerowego przetwarzania obrazu stosuje się w wielu produktach codziennego użytku, takich jak telefony z aparatami fotograficznymi, gry wideo czy systemy wspomagające parkowanie i prowadzenie pojazdów, jak również w systemach sztucznej inteligencji w robotyce.

W ramach konferencji odbędą się trzy wydarzenia:
- GRAPP: międzynarodowa konferencja nt. teorii i zastosowań grafiki komputerowej;
- IVAPP: międzynarodowa konferencja nt. teorii i zastosowań wizualizacji informacji;
- VISAPP: międzynarodowa konferencja nt. teorii i zastosowań technologii komputerowego przetwarzania obrazu.

W wydarzeniach wezmą udział naukowcy i inżynierowie zainteresowani zarówno teorią, jak i zastosowaniami tych technologii.Więcej informacji:
http://www.visigrapp.org/Home.aspx