Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative approaches towards prevention, removal and reuse of marine plastic litter

Opis projektu

Innowacyjne strategie odzyskiwania tworzyw sztucznych przeznaczone dla ekosystemów wodnych

Odpady tworzyw sztucznych poważnie wpływają na ekosystemy morskie i lokalne, co wymaga wprowadzania innowacyjnych metod ich oczyszczania. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu In-No-Plastic opracują i zademonstrują technologie oczyszczania wód z nanoplastiku, mikroplastiku i makroplastiku w oparciu o metodę łączenia strategii społecznych i technicznych. Skoncentrują się oni na kluczowych przemysłowych punktach zapalnych, przez systemy wody chłodzącej, aż po zatoki, laguny, strefy przybrzeżne i płycizny. Strategia techniczna zakłada porównanie istniejących metod i licznych rozwijających się technologii polegających na usuwaniu tworzyw sztucznych w różnych obszarach testowych w Europie i na Karaibach. Z kolei strategia społeczna koncentruje się na zaangażowaniu lokalnej ludności poprzez dawanie zachęt do odzyskiwania tworzyw sztucznych w zamian za rekompensaty pieniężne lub inne. Badacze przyjrzą się również różnym metodom recyklingu z zamiarem połączenia usuwania plastiku z obiegiem zamkniętym.

Cel

In-No-Plastic’s goal is to develop and demonstrate nano-, micro, and macro-plastic clean-up technologies in the aquatic ecosystems.
The approach taken is a combination of social and technical removal strategies targeting the industrial hotspots through cooling water systems (CWS), harbours, lagoons, shores and the shallow sea water. The technical approach comprises of comparing the existing removal approaches (tendering), with multiple developing technologies at varying testing sites in Europe and in the Caribbean for the removal of nano/micro/macro-plastics. The approach entails a comprehensive monitoring system to gather data at frequencies of every 6 month for 2 years. This is done to understand the effectiveness of the new technologies and current clean-up approaches both in terms of cutting down plastic presence in the environment and its effects on the marine and local ecosystem. The technical approach will be a blueprint in establishing a coherent and synchronized system of cleaning, that is scalable and replicable.
The social strategy comprises of an incentive-based initiative that relies on a remote application. The focus is to get the local population involved by incentivising plastic pick-up in return for monetary gain or other rewards. With the plastic gathered at the demo sites, it is to be treated for reusability by investigating different recycling approaches. This would allow to close the loop and achieve circularity. The approaches include a.o. replacement of fossil fuels for a Steel Mill, where its produced syngas is sent to a chemical plant as raw material to produce chemicals.
The added value of the approach is the inter-connectedness of the processes in acquiring plastic waste and creating circularity in the value chain. The complementary consortium of 17 partners from 10 different countries, including 2 research organizations, 2 Government, 4 Industry End Users, 2 NGO, 7 SME of which 4 technology providers and 3 service providers.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FNR-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FNR-2020-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

SINTEF AS
Wkład UE netto
€ 1 315 041,00
Adres
STRINDVEGEN 4
7034 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 315 041,25

Uczestnicy (20)