European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Resilience For Dairy

Opis projektu

Współpraca ponadnarodowa zwiększy zrównoważony charakter sektora mleczarskiego

Europa jest jednym z największych na świecie producentów mleka. W UE zarejestrowanych jest ponad milion hodowli bydła mlecznego, a produkcja mleka stale rośnie od nieco ponad 151 milionów ton w 1998 roku aż do ponad 165 milionów ton w 2017 roku. W ramach finansowanego ze środków UE projektu R4D powstanie sieć, której zadaniem będzie odpowiadanie na potrzeby unijnego sektora hodowli krów mlecznych. Wokół tego przedsięwzięcia swoje siły po raz pierwszy połączą gospodarstwa mleczarskie, organizacje rolnicze, doradcy, badacze i inne zainteresowane podmioty z 15 krajów. Ich celem będzie promocja współpracy i stworzenie platformy do wymiany wiedzy na szeroką skalę. Powstanie również ponadnarodowy ekosystem, który przyczyni się do znaczącej poprawy rentowności i zrównoważonego charakteru europejskiego sektora mleczarskiego.

Cel

R4D will tackle urgent sustainability challenges faced by dairy producers by bringing together dairy farmers, farmers’ organisations, advisors, researchers and all relevant actors across 15 countries to close the divide between research and innovation within and across Europe. There were around 1.485 million farms at the last official census in 2013 (Eurostat) in the EU bovine dairy sector, yet no network focused solely on their needs has been established to date. Coordinated by Idele (F), R4D is built around the multi-actor approach to implement more intense cooperation between researchers, advisors, farmers and relevant actors to facilitate greater exchange and acceptance of co-created solutions. Following H2020 Eurodairy project, R4D draws on the EU, national and regional connections of the 17 consortium members to appropriate networks, on the three related key themes of economic and social resilience, technical efficiency and environment, animal welfare and society friendly production systems. Using the multi-actor approach, R4D will (i) capture and share innovative ideas and methods from practice across Europe and (ii) identify and conserve research findings that have not yet been widely adopted, enhancing their potential for integration into practice by assessing feasibility at demonstration farms. R4D’s strategic and targeted dissemination and communication actions are designed to raise awareness of the project’s innovation potential, and deliver engagement with farmers, their intermediaries and knowledge providers. Through driving effective cooperation between dairy producers, advisors and researchers, and utilising trusted gatekeepers, R4D will form a transnational ecosystem to stimulate knowledge exchange at international level in order to boost the economic viability and sustainability of the European dairy-producing sector while helping to inform policy of the needs of industry.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2020-1

Koordynator

INSTITUT DE L'ELEVAGE
Wkład UE netto
€ 285 522,50
Adres
RUE DE BERCY 149
75012 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Val-de-Marne
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 330 522,50

Uczestnicy (20)