European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Gastrointestinal Tract on Chip - An automated microfluidics-based modular device for complete simulation of the processes of digestion and absorption of orally ingested bioactive compounds

Opis projektu

Przez usta do wnętrza – jelito na chipie wkrótce będzie wykorzystywane w medycynie personalizowanej

Zazwyczaj wyobrażamy sobie, że ciało to zbita konstrukcja składająca się z tkanek i narządów. Jednak komórki tworzące te struktury to przestrzenie wypełnione płynem, które otoczone są przez inne przestrzenie wypełnione płynem. Ponad 50 % ludzkiego ciała składa się z wody. Rozwój technologii mikrofluidycznych umożliwił zbadanie przepływów płynów i interakcji na miniaturowych chipach mikrokanałów. Zespół finansowanego przez UE projektu GASTRIC wykorzysta te możliwości, by przeprowadzić zautomatyzowaną symulację całego układu żołądkowo-jelitowego. Urządzenie integrować będzie kokultury ludzkich komórek z bakteriami jelitowymi, pozwalając na badanie bardzo małych ilości związków bioaktywnych, kiedy przechodzą przez miniaturowe jelito na chipie. Ta nowatorska, wysokowydajna platforma testowa o wysokiej rozdzielczości przyspieszy badania, ograniczy wykorzystywanie zwierząt i przyczyni się do rozwoju medycyny spersonalizowanej opartej na własnych komórkach pacjenta.

Cel

People can only ingest food through the oral cavity, and oral administration remains the preferred route for the delivery of drugs or dietary supplements. However, orally ingested compounds must first survive digestion and then be absorbed at the small intestine to reach the systemic circulation. This proposal aims to develop and fabricate the first automated microfluidics-based device for complete simulation of the processes of digestion and intestinal absorption of orally ingested bioactive compounds. The innovation lies on the capacity to simulate the process in full and, on the introduction of integrated sensors for online, real-time monitoring of the pH, barrier integrity, intestinal permeation and cellular responses. In addition, the use of primary cells will allow to create disease models and patient-specific tissues for personalised medicine. Co-cultures with the gut microbiome will allow to assess the effect of the ingested compounds on commensal bacteria and of the latter in nutrient digestion. The work will be conducted at the International Iberian Nanotechnology Laboratory in Portugal, with two secondments projected at the University of Southampton for 4 months, and intersectorally at GlaxoSmithKline, in Stevenage, UK for 2 months. The device will offer the possibility to study minute sample amounts, with high resolution and with the potential for high-throughput analysis, which is key for its adoption by large pharmaceutical and food industries with high economic and social impact. The proposal aligns with the societal challenges 1 (Health, demographic change and wellbeing) and 2 (Food security) of the current Horizon 2020 work programme. The work is multidisciplinary and the combination of learning through research and a comprehensive training plan will strongly improve the applicant's researcher profile and career prospects.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-02-2019

Koordynator

INTERNATIONAL IBERIAN NANOTECHNOLOGY LABORATORY
Wkład UE netto
€ 159 815,04
Adres
AVENIDA MESTRE JOSE VEIGA
4715-330 Braga
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Norte Cávado
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 159 815,04