Skip to main content
European Commission logo print header

Pan-Arctic observing System of Systems: Implementing Observations for societal Needs

Opis projektu

Innowacyjne obserwacje panartkyczne

Głównym celem finansowanego przez UE projektu Arctic PASSION jest opracowanie i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu obserwacji Arktyki: Pan-Arctic Observing System of Systems (pan-AOSS). Rozwiązanie charakteryzować się będzie zwiększoną operacyjnością i stanowić będzie odpowiedź na wady obecnych systemów obserwacji, poprawiając i rozszerzając prowadzone przez naukowców i społeczeństwo monitorowanie całej Arktyki oraz pomagając w integracji wiedzy rdzennej i lokalnej. Projekt ułatwi dostęp do systemów danych i usług dotyczących Arktyki oraz zwiększy ich interoperacyjność, poprawi rentowność i trwałość systemu obserwacyjnego, co uda się osiągnąć dzięki współpracy z sieciami stałej obserwacji Arktyki (SAON), Copernicus, GEO i innymi programami międzynarodowymi. W ramach projektu Arctic PASSION powstanie także osiem nowych usług pilotażowych EuroGEO skierowanych do posiadaczy praw do Arktyki i zainteresowanych stron, naukowców i polityków.

Cel

Arctic PASSION will address the urgent need for coordinated and accessible Earth observation and information services for the Arctic region. Despite significant international effort in the past, elements of the current pan-Arctic observing network still remain fragmented, disconnected, or have other critical shortcomings. Our aim is to overcome these shortcomings and to advance towards a fully integrated pan-Arctic Observing System of Systems (pan-AOSS). Working under the SAON framework and in partnership with rights-and stakeholders, Arctic PASSION will strengthen international scientific observations, community-based monitoring, and Indigenous knowledge and local knowledge within an observing system. We will co-create an innovative pan-AOSS that truly represents the diverse range of needs of the different user-groups and decision makers.
The resultant pan-AOSS will provide its users with unrestricted access to the latest-available Arctic observations, including better access to Copernicus Arctic products. It will empower Arctic communities, policy makers and industries to make knowledge-based decisions. These will benefit society and support the adaptation and sustainability of the objectives of the UNFCCC, the IPCC and associated protocols.
Arctic PASSION will also fill critical gaps in observations and improve the archiving, handling and interoperability of Arctic data systems. It will use these improvements to develop and implement eight new EuroGEO Pilot Services that will support emergency preparedness, food security, and responses to climate and socio-economic changes in the Arctic.
The combination of the work performed by Arctic PASSION will provide compelling evidence to GEO to update Arctic GEOSS’ Community activity’ to the higher level of GEO ‘Regional Initiative’. Our legacy will be a stronger European voice in Arctic observing, and a more inclusive pan-Arctic observing system that supports a prosperous, sustainable and environmentally secure Arctic.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2020-2

Koordynator

ALFRED-WEGENER-INSTITUT HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR POLAR- UND MEERESFORSCHUNG
Wkład UE netto
€ 3 035 625,00
Adres
AM HANDELSHAFEN 12
27570 Bremerhaven
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bremen Bremen Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 3 035 625,00

Uczestnicy (36)