Skip to main content
European Commission logo print header

Antibody therapy against coronavirus (COVID-19)

Opis projektu

Terapia przeciwciałami w walce z COVID-19

Możliwym podejściem w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19 jest immunoterapia pasywna za pośrednictwem transferu przeciwciał. Bazując na poprzednich doświadczeniach dotyczących terapii przeciwciałami w walce z SARS- oraz MERS-CoV, naukowcy, w ramach finansowanego przez UE projektu ATAC, scharakteryzują ludzkie przeciwciała uzyskane z krwi pacjentów wyleczonych z koronawirusa w Chinach i we Włoszech. Korzystając z kombinacji prac eksperymentalnych i obliczeniowych, badacze zoptymalizują, wytworzą i zbadają wszystkie przeciwciała, zanim wybiorą najbardziej skutecznego kandydata do terapii. Szybkie rozpowszechnienie wyników projektu pomoże społeczności medycznej odpowiedzieć na obecną pandemię COVID-19 poprzez lepsze prowadzenie pacjentów.

Cel

ATAC aims at developing passive immunotherapy against COVID-19. Human antibodies will be obtained from blood of CoV-recovered donors from China and Italy with three independent approaches: polyclonal gamma-globulins, B cell monoclonals and phage libraries. Antibodies will be characterized by rapid experimental and computational work, optimized, produced and tested in consultation with EMA to ensure prompt embedding of regulatory aspects.

The partners have outstanding experience in all aspects of the project, collaborated previously and worked on antibody therapy for diseases including SARS and MERS-CoV. Reagents and experienced personnel are already available ensuring quick and efficient progress, with initial deliverables within 3 months.

Besides providing a lead human antibody candidate for therapy, ATAC will rapidly disseminate results to help respond to the current COVID-19 epidemic. Results of the 40 months project will also further our understanding of CoV neutralization, contributing to future vaccination and therapeutic strategies.

The team includes the Karolinska Institutet (SE, Pan-Hammarström and Hammarström, coordinators), the Institute for Research in Biomedicine (CH, Varani and Robbiani); the Joint Research Centre- European Commission (BE, Calzolai); Technische Universität Braunschweig (DE, Hust) and Policlinico San Matteo (IT, Baldanti). The partners’ outstanding expertise is attested by high impact publications on antibody treatment for emerging infectious diseases.

Koordynator

KAROLINSKA INSTITUTET
Wkład UE netto
€ 849 143,00
Adres
Nobels vag 5
17177 Stockholm
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 6 253,25

Uczestnicy (4)