Skip to main content

Antibody therapy against coronavirus (COVID-19)

Opis projektu

Antibody therapy against COVID-19

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

KAROLINSKA INSTITUTET
Adres
Nobels Vag 5
17177 Stockholm
Szwecja
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Wkład UE
€ 849 143

Uczestnicy (4)

FONDAZIONE PER L ISTITUTO DI RICERCA IN BIOMEDICINA
Szwajcaria
Wkład UE
€ 3 923 145
Adres
Via Vincenzo Vela 6
6500 Bellinzona
Rodzaj działalności
Research Organisations
JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION
Belgia
Wkład UE
€ 221 695
Adres
Rue De La Loi 200
1049 Brussels
Rodzaj działalności
Research Organisations
TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG
Niemcy
Wkład UE
€ 265 111
Adres
Universitaetsplatz 2
38106 Braunschweig
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
Włochy
Wkład UE
€ 335 946
Adres
Viale Golgi 19
27100 Pavia
Rodzaj działalności
Research Organisations