European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SHocks: structure, AcceleRation, dissiPation

Opis projektu

Badanie struktury bezkolizyjnych fal uderzeniowych

Fale uderzeniowe występują w powietrzu i wodzie na Ziemi oraz w różnego rodzaju plazmach we wszechświecie. Są to głównie plazmy bezkolizyjne. Finansowany przez UE projekt SHARP ma przyczynić się do poznania struktury bezkolizyjnych fal uderzeniowych w różnych środowiskach oraz procesów akceleracji na wszystkich etapach uderzenia. Zespół projektu wykorzysta w większym stopniu dane z heliosfery i przeprowadzi całościową analizę porównawczą fal uderzeniowych na Ziemi, innych planetach i w przestrzeni międzyplanetarnej. Wyniku uzyskane w ramach projektu SHARP zostaną połączone z wynikami pomiarów in situ fal uderzeniowych w heliosferze i będących pozostałościami po supernowych z obserwacjami odległych wstrząsów astrofizycznych. W ramach projektu zostanie również opracowana baza danych fal uderzeniowych i innowacyjnych instrumentów do ich analizy.

Cel

"SHARP aims to achieve a major leap in understanding of the structure of collisionless shocks in various environments and of the acceleration processes at all shock scales. This will be done by: (a) intensifying exploitation of the heliospheric data and performing a comprehensive comparative analysis of the Earth bow shock, planerary shocks, and interplanetary shocks, (b) establishing a collaboration of the world renown groups working together on all aspects of the shock physics, (c) utilizing and combining the knowledge obtained in in situ measurements on heliospheric shocks and in remote observations of distant astrophysical shocks, and (d) developing a high-level databases of shocks and advanced tools for the shock analysis and making them public. The research will encompass the three ""pillars"" of the shock physics: the shock structure, the shock energy deposition, and the radiation from the shock energized particles. The study will address the most fundamental unsolved issues of the shock physics: the structural changes of the shock with the increase of the Mach number, the intimate relation between the shock fields and the particle distributions, the injection problem, and the electron acceleration puzzle. The research will bridge over the in situ observed heliospheric shocks and supernovae remnant (SNR) shocks which are observed only indirectly, by emission from energized particles, by combining the knowledge of the heliospheric shock structure and constraints provided by the radiation measurements from SNR shocks. Starting with the observational data, the research will ultimately provide new diagnostic measures for the ongoing and future experiments, such that will allow to improve the efficiency of the measurements and data analysis, contribute to understanding of solar wind interaction with the Earth, and advance understanding of the most powerful accelerators in the Universe."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SPACE-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SPACE-2020

Koordynator

ILMATIETEEN LAITOS
Wkład UE netto
€ 413 763,75
Adres
Erik Palmenin aukio 1
00560 Helsinki
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 413 763,75

Uczestnicy (4)