Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

European Ways Forward for Space Traffic Management

Opis projektu

Najlepsze praktyki i zalecenia dotyczące zarządzania ruchem kosmicznym

Zarządzanie ruchem kosmicznym (ang. space traffic management, STM) wymaga bezpiecznego i zrównoważonego środowiska kosmicznego oraz zwiększonej suwerenności i konkurencyjności Europy w tej dziedzinie. Finansowany przez UE projekt SPACEWAYS pozwoli ustalić wspólne rozumienie zasad i norm wymaganych do opracowania koncepcji STM dla UE. W ramach projektu ocenione zostaną dostępne obecnie i potrzebne w przyszłości europejskie możliwości techniczne w dziedzinie świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej oraz obserwacji i śledzenia przestrzeni kosmicznej. Projekt zapewni także najlepsze praktyki i zalecenia STM dotyczące interesów UE. Projekt SPACEWAYS posłuży przygotowaniu analizy zasad, środowiska prawnego i gospodarczego STM w celu lepszego zrozumienia dynamiki koncepcji STM na poziomie europejskim i globalnym. Jednocześnie zapewnieni standardy wspierające kształtowanie powiązanych polityk UE w tym zakresie. Projekt pozwoli ocenić luki technologiczne wiedzy europejskiej i przygotować platformę sieciową dla interesariuszy.

Cel

SPACEWAYS intends to create a common understanding of the guidelines and standards necessary to develop a Space Traffic Management (STM) concept for the European Union (EU). It also aims to assess European technical available and required capabilities (notably in the field of SSA/SST technologies) with respect to STM requirements; and to provide a set of STM best practices and recommendations in line with EU interests. This includes the preservation of a safe, secure and sustainable space environment as well as the reinforcement of European sovereignty and competiveness.

Over its 18-month duration, SPACEWAYS’ first objective will be to analyse the policy, legal and economic context of STM. It will aim to better understand the STM concept’s dynamics worldwide and its consequences for Europe. While key space powers may attempt to create norms and regulations for future STM, SPACEWAYS intends to provide guidelines to support European policy making thereupon.

In parallel, another goal will be to assess European capabilities and technology gaps with respect to future STM requirements. SPACEWAYS will identify stakeholders and users’ needs by associating them to the project through a networking platform. It will also proceed to a complete analysis of technical needs defined by future STM possible regulations. Both SSA/SST capabilities and technological developments related to new space missions and functions will be analysed. Here, specific attention will be devoted to mega constellation management, on-orbit operations or launch and re-entry future activities.

These parallel lines of work will converge to produce a set of STM guidelines and best practices fully compatible with EU interests. They will be disseminated to relevant communities, to support the EU, as a major space and economic actor, to address future STM challenges.

Dziedzina nauki

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SPACE-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SPACE-2020

Koordynator

FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATEGIQUE
Wkład UE netto
€ 278 078,50
Adres
55 rue Raspail
92300 Levallois-Perret
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 278 078,50

Uczestnicy (17)