CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Frugal Innovation by Citizens for Citizens

Opis projektu

Proste innowacje od obywateli dla obywateli

Nauka obywatelska prężnie się rozwija w różnych dyscyplinach naukowych. Może się znacząco przysłużyć naukowcom, obywatelom o różnym pochodzeniu, decydentom oraz społeczeństwu w całym łańcuchu badań naukowych i innowacji. Dlatego też twórcy finansowanego ze środków UE projektu FRANCIS wykorzystają naukę obywatelską na potrzeby rozwoju prostych innowacji będących kluczem do atrakcyjnych cenowo rozwiązań wysokiej jakości. Badacze osiągną to, organizując wyzwania z zakresu otwartych innowacji, które łączą ludzi ponad podziałami, takimi jak odległość geograficzna czy pochodzenie społeczne, na potrzeby opracowywania prostych innowacji wraz z obywatelami krajów rozwiniętych, rozwijających się i wschodzących. Naukowcy skoncentrują się głównie na włączeniu w działania marginalizowanych grup, takich jak osoby starsze, duże rodziny oraz osoby o minimalistycznym stylu życia – wszystkie te grupy są często pomijane przez gospodarkę i społeczeństwo.

Cel

"The need for affordable high-quality solutions, so-called Frugal Innovations (FI), has never been more obvious than in the current global health crisis. This is also the time, where Open Innovation (OI) shows its full potential for their development. Just consider the various online challenges aimed at the development of frugal ventilators. These online challenges not only manage to tap into the creative potential of experts from around the globe but also help these experts to find their perfect macht of teammates for the job at hand and assist them in technical matters by offering industry coaching.

FRANCIS will use the ability of OI online challenges to bridge geographical distances and social backgrounds for the development of FI with citizens from two developed countries as well as four emerging ones. While most OI online challenges today target students and start-ups, FRANCIS will address society at large, the ""everyday joe/jane"", including marginalized groups such as the poor, the elderly, large families and people with specific lifestyles (""minimalists""). The consortium believes that their contribution, though often neglected by economy and society alike, is of major value for new product development, especially when aiming at Frugal Innovation.

To ensure their successful inclusion, FRANCIS will finetune the online platform and the communication material used in the challenges to the citizens' needs. Scientists will assist them in idea development, students will help with practical problems. Companies provide guidance during the challenges and ensure the FI's successful scaling at their end. Besides capturing the costs and benefits of the FI and assessing their impacts, FRANCIS will also run behavioural insights tests to learn more about the motivation and support needs of Citizen Frugal Innovators."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2020-1

Koordynator

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
Wkład UE netto
€ 938 195,21
Adres
HANSASTRASSE 27C
80686 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 938 195,21

Uczestnicy (6)