Skip to main content
European Commission logo print header

Collaborative Engagement on Societal Issues

Opis projektu

Wspieranie partycypacyjnych badań w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu COESO zamierza opracować, a następnie realizować partycypacyjne badania naukowe w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych z udziałem obywateli. Działania realizowane w ramach projektu obejmą wspieranie 10 pilotażowych badań opartych na nauce obywatelskiej, obejmujących szereg zróżnicowanych dziedzin, a także zaprojektowanie „kolaboratorium” – platformy współpracy dla różnych interesariuszy, którzy będą w stanie opracowywać dzięki niemu nową wiedzę i innowacyjne rozwiązania, które trafią do społeczeństwa. Jakość tej współpracy będzie mierzona za pomocą nowatorskich technik analitycznych. Ponadto projekt doprowadzi do zwiększenia wsparcia finansowego dla projektów w zakresie nauki obywatelskiej w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych poprzez nawiązanie współpracy z kluczowymi organizacjami finansującymi badania. Ambicją projektu COESO jest istotne wsparcie działań organizacji finansujących i badawczych, a także decydentów politycznych i innych interesariuszy w zakresie nauki obywatelskiej w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych.

Cel

"The COESO (Collaborative Engagement on Societal Issues) project facilitates and supports participatory research in SSH, through a service-first approach. COESO supports ten Citizen Science pilots presenting a variety of disciplines, societal challenges and types of engagement with citizens in different European countries.
COESO project will specifically support collaborative practices in Citizen Science by developing a Virtual Ecosystem for Research Activation (VERA), a platform envisioned as a ""collaboratory” providing a set of tools to discover potential partners, to define and co-design the activities, to co-create new knowledge and solutions, and to deliver them to society.
COESO will furthermore collaborate with research funding organizations to enhance financial support to Citizen Science projects in the SSH and explore the frontiers of innovation in SSH public engagement by achieving a complete mutual learning with the teams involved in the Pilots.
Finally, “Cooperation analytics” will be designed to measure the quality of collaboration between researchers and citizens in VERA. Those analytics will be useful to the project teams themselves but they will also be a major contribution to funders, policy makers, research organizations and other stakeholders supporting Citizen Science policies.
COESO’s overall objective is to overcome the obstacles that hinder the development of Citizen Science in the SSH. COESO will enable a dramatic growth of Citizen Science projects in these disciplines and will intensify the collaborations between SSH researchers and citizens to tackle together the many societal challenges European societies face today. VERA will be one of the core services offered by OPERAS Research Infrastructure to the scientific community."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2020-1

Koordynator

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Wkład UE netto
€ 238 687,50
Adres
54 bd raspail
75270 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (15)