Skip to main content
European Commission logo print header

Surrounded by Science: Learning paths towards science proficiency

Opis projektu

Poznawanie nauki w ramach eksperymentów przeprowadzanych poza szkołą

Działania realizowane poza szkolnymi salami mogą zwiększyć zainteresowanie nauką. Ale czy to wystarczy, by zwiększyć biegłość młodych ludzi w zakresie przedmiotów naukowych? Twórcy finansowanego ze środków UE projektu SURROUNDEDbySCIENCE nawiążą współpracę z ekspertami z dziedziny badań nad edukacją naukową, ośrodkami nauki, edukatorami muzealnymi, podmiotami oferującymi edukację informacyjną i nieformalną, silnymi społecznościami użytkowników oraz decydentami, aby zaprojektować i opracować metodologię systematycznej oceny na potrzeby analizy wpływu aktywności naukowych realizowanych poza szkołą. W projekcie wykorzystany zostanie cyfrowy zestaw innowacyjnych instrumentów badawczych pozwalający gromadzić dane od obywateli uczestniczących w aktywnościach związanych z nauką. Przeprowadzając badania w terenie i stosując inne metody gromadzenia danych, twórcy projektu SURROUNDEDbySCIENCE ocenią wpływ określonych aktywności realizowanych poza szkołą.

Cel

Every day, people of all ages are engaged in powerful science-related activities outside the classroom that spark interest and foster their understanding of science. However, it is not fully understood how outcomes of such activities relate to the outcomes of traditional formal science education. Surrounded by Science brings together experts in science education research, science centers and museum pedagogues, providers of outreach and informal learning activities, strong users communities, and policy makers to design and develop a systematic assessment methodology that will analyze the impact of out-of-school science activities.
The project team will conduct a series of field studies and use innovative research instruments (Digital Toolbox) to support the data collection from citizens actively participating in science related activities to assess the impact of specific out-of-school activities. The project will integrate the collected information in matrices to advise science organizations in the design of their activities. Furthermore, the project will propose an accreditation scheme for science education providers and offer guidance on their effective integration to (formal) science education policies. In total, more than 10.000 participants will become part of the assessment, either by interacting with one of the selected activities or by participation in an in-depth assessment of their science proficiency.
Surrounded by Science aims to have a long-lasting impact on the ability of science educators to design more effective, targeted, and meaningful learning activities at all levels. The Digital Toolbox is available to partners within and beyond the project, allowing them to evaluate and set up more effective activities to achieve meaningful impacts on learners? science proficiency. It seeks to enable formal science education to benefit by providing schools with recommendations on how to integrate successful activities to formal learning settings.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2020-2-two-stage

Koordynator

UNIVERSITEIT TWENTE
Wkład UE netto
€ 699 475,00
Adres
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Overijssel Twente
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (7)