Skip to main content
European Commission logo print header

Disruptive photonic devices for highly efficient, sunlight-fueled chemical processes

Opis projektu

Technologia fotoniczna do przekształcania dwutlenku węgla w paliwa

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SPOTLIGHT prowadzone będą prace nad nowym urządzeniem fotonicznym do przekształcania dwutlenku węgla i wodoru w metan i tlenek węgla, który jest materiałem wyjściowym do produkcji metanolu. Zarówno paliwa metanowe, jak i metanolowe mogłyby znaleźć zastosowanie w motoryzacji i magazynowaniu energii. Urządzenie fotoniczne SPOTLIGHT będzie składało się z przezroczystego reaktora przepływowego, zoptymalizowanego tak, by światło było sprzęgane do złoża katalizatora, wtórnych układów optycznych do skupiania światła słonecznego i kierowania go na reaktor oraz energooszczędnej diody emitującej światło w celu zapewnienia nieprzerwanego działania przez całą dobę. Nowe urządzenie i koncepcja procesu są dobrze dostosowane do wykorzystania źródeł CO2 na poziomie nawet 1 Mt rocznie, przez co mogą one uzupełniać istniejące procesy wychwytywania i utylizacji węgla na dużą skalę.

Cel

SPOTLIGHT’s key objective is to develop and validate a photonic device and chemical process concept for the sunlight-powered conversion of CO2 and green H2 to the chemical fuel methane (CH4, Sabatier process), and to carbon monoxide (CO, reverse water gas shift process) as starting material for production of the chemical fuel methanol (CH3OH). Both CH4 and CH3OH are compatible with our current infrastructure, and suited for multiple applications such as car fuel, energy storage, and starting material for the production of valuable chemicals.

SPOTLIGHT’s photonic device will comprise a transparent flow reactor, optimized for light incoupling in the catalyst bed. Furthermore, it will comprise secondary solar optics to concentrate natural sunlight and project it onto the reactor, and an energy efficient LED light source to ensure continuous 24/7 operation.

SPOTLIGHT’s catalysts will be plasmonic catalysts, capable of absorbing the entire solar spectrum. The space-time-yield achieved to date with these catalysts in the Sabatier and rWGS process are > 104 times higher than for conventional semiconductor catalysts. This makes the concept technically feasible for scale up without excessive land use, and makes it economically much more attractive because of strongly reduced capital expenditures.

SPOTLIGHT’s photonic device and process concept are perfectly suited for CO2 sources up to 1 Mt p.a. which makes them complementary to existing large scale CCU processes. For the EU, we estimate that the annual CO2 reduction through use of SPOTLIGHT’s technology is maximized to 800 Mt, which is approximately 18% of the current annual total. This could generate an amount of CH4 produced in the EU which equals 14.5 EJ of energy, corresponding to 21% of the EU’s current annual energy use, and representing a value of € 393 bil. Ergo, SPOTLIGHT’s technology reduces the dependence of the EU on non-EU countries for its energy supply, and initiates a new multi-billion industry.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2020-2

Koordynator

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
Wkład UE netto
€ 911 718,75
Adres
Anna van buerenplein 1
2595 DA Den haag
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie ’s-Gravenhage
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (12)