Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITY

Opis projektu

Rozwiązania z zakresu U-space wspierają miejską mobilność powietrzną

Miejska mobilność lotnicza (ang. urban air mobility, UAM) niesie ze sobą szereg korzyści gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Powstanie domeny U-space nasuwa pytania o jej interakcje z UAM. Zespół finansowanego ze środków UE projektu CORUS-XUAM zademonstruje, w jaki sposób usługi i rozwiązania w zakresie U-space mogą stanowić podstawę zintegrowanych operacji lotniczych UAM, umożliwiając elektrycznym systemom pionowego startu i lądowania oraz systemom bezzałogowego statku powietrznego (UAS), jak również innym użytkownikom przestrzeni powietrznej, bezpieczne, zrównoważone i efektywne działanie w zintegrowanej przestrzeni powietrznej bez nadmiernego obciążania systemów zarządzania ruchem lotniczym. W ramach projektu zaktualizowana zostanie koncepcja operacji w przestrzeni powietrznej wspierających operacje UAM/UAS, a także zidentyfikowane zostaną nowe usługi U3/U4. Zespół projektu CORUS-XUAM przeprowadzi sześć ambitnych, szeroko zakrojonych kampanii demonstracyjnych na sześciu obszarach Europy, skupiając się na różnych rodzajach zadań, takich jak transport pasażerski, logistyka, ratownictwo i nadzór.

Cel

CORUS-XUAM is a 24-month VLD project that will demonstrate how U-space services and solutions could support integrated Urban Air Mobility (UAM) flight operations, allowing eVTOLs/UAS and other airspace users (unmanned and manned) to operate safely, securely, sustainably and efficiently in a controlled and fully integrated airspace, without undue impact on operations currently managed by ATM. The project is proposed by the consortium that delivered the SJU CORUS U-space Concept of Operations (ConOps) in 2019, extended by the addition of UAM expertise.
The activities will start with the update of the U-space ConOps, addressing the integration of UAM/UAS operations into the airspace, also identifying new U3/U4 services. The project activities will continue with the preparation and execution of six challenging VLD campaigns in six different European locations.
These VLD activities will be at the heart of CORUS-XUAM and will support integrated operations of UAS/UAM and manned aircraft, and advanced forms of interaction through digital data exchange supported by integrated and advanced U-space services in urban, sub-urban, and inter-city scenarios as well as in and near ATM-controlled airspaces and airports. The VLDs will focus on different types of mission, such as passenger transport, logistic, delivery, emergency response and surveillance, using different U-space deployment architectures and state-of-the-art technologies. They will consider coordination between ATC and U-space, including interaction with ATCOs and pilots. The VLDs will combine flights by eVTOLs with other traffic and operations in the CTRs of major airports.
Vertiport procedures, separation, and data services will be also demonstrated.
The main results will be used to further consolidate the ConOps at the end of the project. The project will also involve extensive consultation and communication initiatives with reference Authorities, U-space stakeholders and end-users.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

EUROCONTROL - EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION
Wkład UE netto
€ 0,00
Adres
Rue de la Fusée 96
1130 Bruxelles / Brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 404 100,00

Uczestnicy (31)