Skip to main content
European Commission logo print header

TRANsport with QUantum nuclei in Ionic Liquids

Opis projektu

Zjawiska transportu przez soczewkę złożoną w opisie klasycznym i kwantowym

Próba połączenia klasycznego opisu świata z opisem kwantowym często nastręcza wielu problemów. Dotyczy to między innymi współczynników transportu, które opisują ruch wielkości zachowanych, takich jak masa i energia. Wiele z nich zostało zdefiniowanych w wyniku połączenia symulacji z zakresu dynamiki molekularnej i tak zwanych pierwszych zasad, które opierają się na ustalonych prawach natury. Jeśli jednak rozważania będą dotyczyć jąder lekkich, a nie klasycznych jąder w postaci punktu materialnego, może pojawić się potrzeba uwzględnienia w nich efektów kwantowych, które mają znaczący wpływ na zjawiska transportu i odpowiadające im współczynniki. Zespół finansowanego przez UE projektu TRANQUIL wykorzysta techniki dynamiki molekularnej, które uwzględniają jądrowe efekty kwantowe we właściwościach do opisu transportu złożonych cieczy jonowych, oraz opracowuje platformę wspierającą ich symulacje w znacznym stopniu równoległe.

Cel

Transport coefficients govern the irreversible flow of extensive, conserved quantities, like mass, momentum, charge and energy. They are fundamental in both science and technology, governing from battery- and fuel-cell-efficiency to the lifecycle of planets. During the last decades, transport coefficients have been successfully extracted from equilibrium molecular dynamics (MD) simulations, according to the Green-Kubo theory of linear response. The theory has been also recently reformulated in ab-initio framework, thanks to the widespread use of density functional theory and new theoretical advancements, like the so-called gauge-invariance principle or novel data-analysis techniques. Despite these great advancements, when light nuclei are present, nuclear quantum effects can arise -like quantum tunnelling and zero-point energy effects-, which are not considered with standard molecular dynamics simulations with classical, point-like nuclei, and may strongly affect transport coefficients. In TRANQUIL we shall employ imaginary-time path integral molecular dynamics techniques to include NQEs in the transport properties of complex ionic liquids, relevant in energy-management technology and planetary science. Machine learning models will be exploited to construct ab-initio accurate force fields for faster MD simulations, as well as to define the atomic properties that are necessary to obtain well-defined microscopic fluxes needed in GK theory, like the dynamical charge or the local energy of each atom. TRANQUIL will also develop new, highly-scalable, and open-source software platform to manage the massively parallel MD simulations required, through the deployment of a targeted secondment. Within TRANQUIL, the experienced researcher will extend his scientific network of collaborations, and learn new leadership skills to boost his career as EU scientist in Condensed Matter theory and reach a full scientific independence.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Wkład UE netto
€ 203 149,44
Adres
Batiment ce 3316 station 1
1015 Lausanne
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00