Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

How Paedomorphosis shapes Animal Phenotypes Evolution: A Case Study Using Beetles

Opis projektu

Chrząszcze pomagają odkrywać mechanizmy pedomorfozy

Pedomorfoza to stosunkowo słabo zbadane zjawisko z zakresu biologii ewolucyjnej, polegające zachowaniu przez dorosłe organizmy cech osobników młodocianych. Ewolucyjne podłoże i mechanizmy różnych przypadków pedomorfozy u zwierząt wciąż nie są znane. Finansowany przez UE projekt PAEDOMORPHOSIS ma wypełnić tę lukę w wiedzy, wykorzystując chrząszcze, niezwykle zróżnicowany rząd owadów, do udokumentowania zmian morfologicznych w liniach pedomorficznych. Celem jest zbadanie różnych hipotez dotyczących morfologicznej homologii cech pedomorficznych w ujęciu filogenetycznym przy wykorzystaniu genomiki. Uczony zbada również przyczyny ewolucyjne stojące za powtarzającym się rozwojem pedomorfozy. Oczekuje się, że wyniki tych badań będzie można wykorzystać w przypadku innych gatunków, dzięki czemu przyczynią się do opracowania całościowej teorii dotyczącej powtarzalnego występowania pedomorfozy w całym królestwie zwierząt.

Cel

Paedomorphosis is a poorly understood phenomenon in evolutionary biology in which juvenile traits of an organism are retained into adulthood. The evolutionary origins of, and driving forces behind, various cases of paedomorphosis in animals remain unknown. Exploring cases of paedomorphosis across the entire animal kingdom is a desired but overwhelming task, but beetles, a mega-diverse insect order with numerous paedomorphic lineages, is the best proxy to study this phenomenon within a manageable project and with high potential for broad extrapolations. With this project, I propose to (1) document the morphological changes in paedomorphic lineages across beetles to (2) test hypotheses of morphological homology for paedomorphic characters in a phylogenetic framework using genomics and to (3) identify evolutionary causes behind the repeated development of paedomorphosis. I expect the results to be scalable and thus instrumental in generating an inclusive theory of the repeated origin of paedomorphosis across the entire animal kingdom. Through my past research I developed a unique systematic knowledge of the elateroid beetles where paedomorphosis occurs with high frequency. The implementation of this project will raise me from a domain-restricted entomologist to an independent successful evolutionary biologist and thus maximize my chances for a tenure track position in a world-class research institution in Europe. Dr. Alexey Solodovnikov, my host at Copenhagen University, works with current integrative methods in systematic entomology, fundamental to the successful development of my ideas on paedomorphosis.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 219 312,00
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 219 312,00