European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Selective CO2 conversion to renewable methanol through innovative heterogeneous catalyst systems optimized for advanced hydrogenation technologies (microwave, plasma and magnetic induction).

Opis projektu

Uwodornianie CO2 do metanolu w celu uzyskania paliwa odnawialnego

Przejście na czystą i odnawialną energię staje się coraz pilniejszą potrzebą. Tylko w ten sposób zdołamy zabezpieczyć się w przyszłości przed zmianą klimatu. Opracowanie odpowiednich rozwiązań wymaga jednak nawiązania międzynarodowej współpracy naukowców, instytucji i przemysłu. Finansowany ze środków UE projekt LAURELIN umożliwi współpracę i wymianę wiedzy między ośmioma europejskimi i dwoma japońskimi partnerami. Działania podejmowane w ramach projektu będą dotyczyć rozwoju przełomowych, wielofunkcyjnych systemów katalitycznych w wyniku zmniejszenia czynników ograniczających: selektywności, wydajności i wymagań energetycznych. W szczególności projekt umożliwi uwodornienie CO2 w celu uzyskania metanolu z myślą o wykorzystaniu go jako paliwa odnawialnego dzięki trzem nowym i zaawansowanym technologiom syntezy (indukcja magnetyczna, nietermiczna indukcja plazmowa i technologie mikrofalowe). Zespół projektu LAURELIN przyczyni się także do opracowania przełomowych innowacji w zakresie stosowania zaawansowanych biopaliw i alternatywnych paliw odnawialnych, wzmacniając europejską i japońską technologię.

Cel

The LAURELIN is a R&D project, with a duration of 48 months, that will be focused on the optimization and improvement of CO2 hydrogenation process, to obtain methanol as renewable fuel (TRL3). Main objectives are related to the improvement of previous discussed limiting factors: selectivity, yield, and energy reqThe LAURELIN is a R&D project, with a duration of 48 months, that will be focused on the optimization and improvement of CO2 hydrogenation process, to obtain methanol as renewable fuel (TRL3). Main objectives are related to the improvement of previous discussed limiting factors: selectivity, yield, and energy requirements. The strategies adopted by LAURELIN project to achieve the planned objectives are basically the following:
a) Research and development in disruptive multifunctional catalyst systems. LAURELIN is focused on methanol synthesis from selective CO2 hydrogenation. A clean process that produces water, CO and methane.
b) New technologies for CO2 hydrogenation. CO2 hydrogenation with very low energy demands will be adressed by introducing three advanced synthesis technologies employing: Magnetic Induction, Non-Thermal Plasma Induction and Microwave technologies. These three technologies are suitable to employ intermittent renewable energy supply systems for selective CO2 hydrogenation, which is based on to convert renewable power energy to chemicals.
One of the most remarkable aspects of the LAURELIN project will be the close collaboration with Japanese partners to share and increase knowledge on catalyst systems (mainly about high porous supports as zeolites) focused on hydrogenation processes, as well as to increase impact by fast future industrial and market deployments. LAURELIN partnership is composed by 10 partners, 8 of them are from 5 EU countries (Spain, United Kingdom, Germany, Netherlands and Belgium) and 2 partners are from Japan. Furthermore it is composed by Research Organisations, Higher Education Institutions and SME companies.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2020-NZE-RES-CC

Koordynator

AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXAS
Wkład UE netto
€ 821 910,00
Adres
VALENCIA PARC TECHNOLOGIC CALLE GUSTAVE EIFFEL 4
46980 PATERNA VALENCIA
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Comunitat Valenciana Valencia/València
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 821 910,00

Uczestnicy (10)